Renthub Logo
Home Icon

Home Isolation แยกกักตัวที่หอพัก ปลอดภัยไหม ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

BY
Renthub Editorial Team
โพสต์เมื่อ
21 July 2021
Home Isolation แยกกักตัวที่หอพัก ปลอดภัยไหม ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่รุนแรงมากขึ้นจนทำให้โรงพยาบาลไม่สามารถรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อได้ ส่งผลให้กรมการแพทย์จำเป็นต้องสร้างแนวทางปฏิบัติให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด้วยวิธีแนะนำผู้ติดเชื้อที่มีอาการไม่รุนแรง หรืออาการป่วยที่อยู่ในกลุ่มสีเขียวทำการแยกกักตัวอยู่กับบ้าน หรือการทำ Home Isolation ซึ่งไม่ว่าคุณจะเพิ่งตรวจพบเชื้อ การจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลเมื่ออาการดีขึ้นกว่าเดิมแต่ยังมีเชื้อ หรือต้องกักตัวเอง 14 วัน ก็ตาม สำหรับใครที่ต้องแยกกักตัวกับทางหอพักของตนเองจะรู้ได้อย่างไรว่าปลอดภัยหรือไม่ และมีอะไรต้องเตรียมบ้าง Renthub มีข้อแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องทำ Home Isolation มาฝากกัน

Home Isolation กับการแยกกักตัวที่หอพักปลอดภัยไหม?

ต้องทำความเข้าใจว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้เข้าขั้นวิกฤตเพราะจำนวนติดเชื้อของผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มมากขึ้นเป็นหลักหลายพันจนแตะหลักหมื่น ส่งผลให้โรงพยาบาลทุกแห่งไม่สามารถรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อทั้งหมดเอาไว้ดูแลได้ แนวทางการทำ Home Isolation หรือการกักตัวเองภายในบ้านพักจึงเป็นอีกวิธีที่ถูกนำมาประกาศใช้ในตอนนี้

เมื่อถามว่าคนที่อาศัยในหอพักจะมีความปลอดภัยโดยไม่เป็นพาหะของการแพร่ระบาดไปสู่ผู้อื่นได้มากน้อยแค่ไหน คงต้องมองกันถึงเรื่องความรับผิดชอบ และการจัดการของหอพักนั้นด้วย หากผู้ป่วยมีความรับผิดชอบ ไม่ออกไปนอกห้อง มีการจัดเตรียมอาหาร เครื่องใช้อุปโภคบริโภคเบื้องต้นจากทางหอพัก รวมถึงมีการทำพื้นที่กักบริเวณชัดเจน ไม่ให้ผู้อื่นเข้าไปยุ่งเกี่ยว แบบนี้ก็นับว่าปลอดภัยและจะช่วยแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดี


การเตรียมตนเองให้พร้อมเมื่อต้อง Home Isolation ทั้งที่บ้านและที่หอพัก อพาร์ทเม้นท์

1. ไม่มีการปกปิดข้อมูลใด ๆ กับทางแพทย์ทั้งสิ้น

สิ่งแรกเมื่อรู้ว่าตนเองได้รับเชื้อโควิด-19 และต้องเข้าพักรักษาอาการต้องไม่มีการปกปิดข้อมูลใด ๆ กับทางแพทย์หรือผู้ที่สอบถามเพื่อบันทึกข้อมูลเป็นอันขาด ทั้งเรื่องสถานที่ที่ตนเองเดินทางไปมาตลอด 14 วันก่อนหน้า เรื่องอาการป่วยของตนเอง รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่มีความสำคัญ เพื่อให้แพทย์หรือผู้พิจารณาจะได้จำแนกออกชัดเจนว่าอาการระดับใดควรเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล และอาการในลักษณะใดที่สามารถกักตัวอยู่ที่บ้านได้แบบ Home Isolation

2. ต้องรีบแจ้งกับทางเจ้าของหอพัก อพาร์ทเม้นท์ หรือนิติบุคคล

เมื่อทางแพทย์อนุญาตแล้วว่าถือเป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว ที่สามารถกักตัวอยู่กับบ้านได้ ผู้ป่วยต้องทำการแจ้งให้กับทางเจ้าของหอพัก อพาร์ทเม้นท์ หรือนิติบุคคลทราบทันที เพื่อให้ทางหอพักได้เตรียมความพร้อม ทั้งการแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาฉีดพ่นทำความสะอาดห้องพักผู้ป่วยและบริเวณโดยรอบของหอพัก รวมถึงขั้นตอนอื่น ๆ ที่มีความเหมาะสม เช่น การจัดสถานที่ทางเดินเฉพาะให้กับผู้ป่วย ไม่ต้องผ่านจุดที่ผู้คนพักอาศัย หรือแจ้งให้กับผู้เข้าพักคนอื่นทราบถึงการกักตัว เพื่อป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดการติดเชื้อ เป็นต้น

3. เตรียมอุปกรณ์ป้องกันให้พร้อม

เมื่อรู้ว่าตนเองต้องทำการกักตัวแบบ Home Isolation อยู่ที่บ้าน ต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ ให้พร้อมเพื่อลดความเสี่ยงที่จะไปแพร่เชื้อกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยที่ต้องสวมใส่มากกว่า 1 ชั้น ในระหว่างการเดินทางกลับหอพัก ถุงสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยในระหว่างกักตัวอยู่กับบ้าน พร้อมระบุเอาไว้หน้าถุงว่าเป็นหน้ากากอนามัยใช้แล้ว ถุงมือใช้แล้วทิ้งเพื่อไม่ให้มือของตนเองไปสัมผัสกับข้าวของเครื่องใช้ส่วนรวม เป็นต้น


4. เตรียมยารักษาโรคให้ครบถ้วน

เมื่อแพทย์ระบุว่ามีการติดเชื้อโควิด-19 แต่สามารถกักตัวอยู่กับบ้านได้ จะมีการจ่ายยารักษาเพื่อป้องกันไม่ให้อาการรุนแรง และเป็นการรักษาเพื่อให้เชื้อหมดไปโดยเร็ว ตรงนี้ผู้ป่วยที่เตรียมพร้อมกักตัวต้องตรวจสอบจำนวนยาให้ดีว่าครบถ้วนตามจำนวนวัน และในกรณีที่มีโรคอื่นแทรกซ้อนต้องแจ้งแพทย์เพื่อให้ได้รับยารักษาที่ครบถ้วน ไม่สุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัวของตนเอง รวมถึงยาบางชนิดที่อาจต้องมีติดไว้ เช่น กลุ่มยาสามัญประจำบ้าน ยาแก้ท้องเสีย เป็นต้น

undefined


5. ห้ามออกไปไหนอย่างเด็ดขาด

ข้อนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญและเป็นความรับผิดชอบอย่างมากของผู้ที่ทำการกักตัวเองแบบ Home Isolation เพราะต้องเข้าใจว่าตัวคุณนั้นคือผู้ป่วยที่มีเชื้ออยู่ภายในร่างกาย เมื่อมาถึงห้องพักแล้วห้ามออกไปไหนเด็ดขาด ลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อให้กับผู้อื่น แม้กระทั่งการออกไปหน้าห้องเองก็ไม่ควรทำ เพราะบางทีเราอาจเผลอไอ จาม แล้วเอามือไปจับลูกบิดประตูหรือผนังทางเดินโดยไม่รู้ตัว ซึ่งอาจส่งผลให้เชื้อแพร่กระจายออกไปได้เช่นกัน

undefined

6. เตรียมอาหารแห้ง หรือแจ้งให้ผู้ดูแลหอพักช่วยแจ้งร้านอาหารใกล้เคียงมาส่งทุกวัน

อาหารเป็นอีกสิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมพร้อมระหว่างกักตัวเอง 14 วันอยู่กับบ้าน หลัก ๆ แล้วควรมีอาหารแห้งที่ทำเองได้ง่าย ๆ และอาจบอกกับเจ้าของห้องพัก / นิติบุคคลให้ช่วยแจ้งร้านอาหารใกล้ ๆ นำอาหารมาส่งให้ทุกวัน หรือบางวันตามที่ระบุ ทั้งนี้ในการมาส่งอาหารควรเป็นกล่องสำเร็จรูปทานแล้วทิ้ง ไม่มีการรับกับมือโดยตรง ให้ผู้ส่งวางเอาไว้ด้านหน้าห้องแล้วจึงค่อยเปิดประตูออกไปหยิบจะดีที่สุด

7. เตรียมเสื้อผ้า เครื่องใช้ส่วนตัวหากต้องย้ายที่กักตัว

ท้ายที่สุดต้องมีการเตรียมเสื้อผ้า เครื่องใช้ส่วนตัว เก็บกระเป๋าอยู่เสมอ หากไม่แน่ใจว่าจะพักอยู่ที่หอได้นานเท่าไหร่ หรือในกรณีโรงพยาบาลโทรมาแจ้งว่าให้เข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน เพื่อความรวดเร็ว และลดความเสี่ยงต่ออาการที่รุนแรงของตนเอง

อย่างไรก็ตามการพยายามดูแลตนเองเพื่อลดความเสี่ยงในการได้รับเชื้อคือเรื่องดีที่สุด ไม่มีใครอยากเจ็บป่วยด้วยโรคระบาดรุนแรงนี้ แต่ถ้าเกิดได้รับเชื้อมาจริง ๆ แล้วต้องกักตัวแบบ Home Isolation ก็ควรทำตามคำแนะนำทั้งหมด จะได้ปลอดภัยทั้งตนเองและผู้อื่น ไม่แพร่เชื้อวงกว้างออกไปอีก ทั้งหมดนี้ก็ถือเป็นการเตรียมความพร้อมไว้ก่อนเพื่อป้องกัน แต่ถ้าจะให้ดี หมั่นล้างมือบ่อย ๆ และไม่ติดเชื้อจะดีที่สุดค่ะ 

RELATED ARTICLES

ปรับตัวอย่างไรดี ? เมื่อต้องไปอยู่หอพักคนเดียวครั้งแรก

ปรับตัวอย่างไรดี ? เมื่อต้องไปอยู่หอพักคนเดียวครั้งแรก

การย้ายจากบ้านไปอยู่หอพักคนเดียวครั้งแรก ถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความอิสระ แต่สำหรับหลาย ๆ คน กลับรู้สึกประหม่า เหงา และเกิดความกังวลใจเมื่อต้องไกลบ้าน แต่ก็ไม่ต้องเป็นกังวลใจไปค่ะ เพราะในบทความนี้เราได้รวบรวมเคล็ดลับดี ๆ ที่จะช่วยทำให้คุณปรับตัวเข้ากับชีวิตในหอพักได้อย่างราบรื่น และจะช่วยเปลี่ยนหอพักของคุณให้กลายเป็นบ้านหลังที่สองที่อบอุ่นและปลอดภัยมาฝาก

โพสต์เมื่อ20 June 2024
กู้ยืมเงิน กยศ. ทำยังไง ? ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?

กู้ยืมเงิน กยศ. ทำยังไง ? ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?

สำหรับน้อง ๆ นักเรียนนักศึกษาที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการ “กู้ยืมเงิน กยศ.” อยู่ล่ะก็ บทความนี้พี่ก็ได้สรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน กยศ. ในเรื่องต่าง ๆ มาฝากค่ะ ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการกู้ยืมเงิน กยศ. การจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ ดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราไปพบกับข้อมูลการทำเรื่องขอกู้ยืมเงิน กยศ. พร้อม ๆ กันเลย

โพสต์เมื่อ16 June 2024

POPULAR ARTICLE

สรุปแล้ว “ค่าล้างแอร์” ใครกันแน่ที่ต้องเป็นคนจ่าย (เราหรือเจ้าของหอพัก) ?
Renthub Logo

บริษัท ซิมเปิ้ล มีเดีย จํากัด
เลขที่ 242, 244, 246 ชั้น 2 ห้องเลขที่ A210A ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02-105-4287

COPYRIGHT © 2019, ZIMPLE MEDIA CO.,LTD, ALL RIGHTS RESERVED.

FOLLOW UP

Facebook
Line
Youtube
Instagram