Renthub Logo
ค้นหาบทความsearch
Home Icon
HOMEHOW TOLIFESTYLEREVIEWDECORATIONLAWNEWS & EVENTS

ไปยังเว็บไซต์ RentHub

ขั้นตอนการ “ขอสินเชื่อหอพัก” สำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่

BY
Natni P.
โพสต์เมื่อ
13 August 2023
ขั้นตอนการ “ขอสินเชื่อหอพัก” สำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่

สำหรับท่านใดที่กำลังมีแพลนจะขอสินเชื่อหอพัก/อพาร์ทเม้นท์อยู่ล่ะก็ บทความนี้ทางทีมงาน Renthub จึงได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับขั้นตอนการขอสินเชื่อหอพักมาฝาก เพื่อที่คุณจะได้นำข้อมูลที่เรากำลังจะกล่าวถึงต่อไปนี้ไปจัดการเตรียมตัวเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนที่จะยื่นเรื่องกับทางธนาคารหรือสถาบันการเงิน ดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราไปพบกับข้อมูลและขั้นตอนเกี่ยวกับการขอสินเชื่อหอพักกันเลย!

สินเชื่อหอพัก/อพาร์ทเม้นท์ มีจริงหรอ ?

สำหรับสินเชื่อหอพักนั้นมีอยู่จริง แต่! การเรียกชื่อของแต่ละธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นจะแตกต่างกันออกไป อาทิเช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์จะเรียกว่าสินเชื่อเพื่อการพัฒนาอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า ธนาคารกสิกรไทยจะเรียกว่าสินเชื่อเพื่อธุรกิจอพาร์ทเม้นท์และโรงแรม ธนาคารไทยเครดิตจะเรียกว่าสินเชื่อเพื่อสร้างอพาร์ทเม้นท์-หอพัก เป็นต้น ซึ่งสินเชื่อหอพักนั้นจะเป็นสินเชื่อคนละประเภทกับสินเชื่อเพื่ออยู่อาศัยแบบทั่วๆ ไป แต่จะอยู่ในประเภท “สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ” นั่นเอง

วงเงินในการกู้สินเชื่อหอพัก

ในส่วนของวงเงินการกู้สินเชื่อหอพักนั้น โดยส่วนใหญ่แล้วจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละธนาคารหรือสถาบันการเงินเป็นหลัก ซึ่งบางแห่งสามารถกู้ได้สูงสุดถึง 100%(มูลค่าของโครงการ) แต่บางแห่งจะปล่อยวงเงินอยู่ที่ประมาณ 80%(มูลค่าของโครงการ) เท่านั้น เพราะฉะนั้นรายละเอียดในส่วนนี้ผู้ประกอบการจะต้องสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารหรือสถาบันการเงินโดยตรง เพื่อที่จะได้รับข้อมูลที่แม่นยำมากที่สุด

ขั้นตอนการยื่นเรื่องขอสินเชื่อหอพัก

สำหรับขั้นตอนการยื่นเรื่องเพื่อขอสินเชื่อหอพักนั้น จะมีขั้นตอนคล้ายๆ กับการขอสินเชื่อประเภทอื่นๆ โดยให้คุณเริ่มที่...

1.หาข้อมูลของธนาคาร/สถาบันการเงินก่อนตัดสินใจ

หาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ย/เงื่อนไข/วงเงินกู้สูงสุดของแต่ละธนาคารหรือสถาบันการเงินให้ดี ก่อนที่คุณจะตัดสินใจ

2.ยื่นเรื่องพร้อมเอกสาร

หลังจากที่ตัดสินใจเลือกธนาคารหรือสถาบันการเงินได้แล้ว ลำดับต่อมาคือการยื่นเรื่องพร้อมเอกสารที่สำคัญ โดยเอกสารที่คุณจะต้องจัดเตรียมก็มีดังนี้

กรณีบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นเรื่องกู้
 • สำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนของผู้ยื่นเรื่องกู้
 • ประวัติของผู้ยื่นเรื่องกู้และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ

กรณีนิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ออกเอกสาร)
 • สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
 • งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
 • รายการเดินบัญชีนิติบุคคลย้อนหลัง 6 เดือน
 • รายการเดินบัญชีของกรรมการนิติบุคคลย้อนหลัง 6 เดือน
 • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สำเนาโฉนดที่ดินซึ่งเป็นหลักประกัน
 • รายละเอียดการก่อสร้าง ใบอนุญาตก่อนสร้างและแผนผังสิ่งปลูกสร้าง

ทั้งนี้การขอเอกสารขอแต่ละธนาคารหรือสถาบันการเงินจะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดเป็นหลัก แต่! สิ่งที่เราอยากจะให้คุณจำให้ขึ้นใจเลยก็คือ “ยิ่งมีเอกสารครบถ้วนมากเท่าไหร่ ระยะเวลาและผลในการอนุมัติสินเชื่อก็จะรวดเร็วและมีโอกาสมากขึ้นเท่านั้น”

3.รอผลการอนุมัติ

หลังจากที่คุณจัดการยื่นเรื่องและส่งเอกสารให้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียบร้อยแล้ว ลำดับต่อไปก็คือการรอผลการอนุมัติ ซึ่งถ้าคุณผ่านการอนุมัติเรียบร้อยก็เตรียมตัวทำสัญญากู้สินเชื่อได้เลยทันที ทั้งนี้ระยะเวลาในการอนุมัติสินเชื่อหอพักนั้นจะอยู่ที่ประมาณ 1 – 3 อาทิตย์ หรืออาจะเร็วกว่านั้นขึ้นอยู่กับหลักการพิจารณาของทางธนาคารหรือสถาบันการเงินเป็นหลัก

ปัจจัยสำคัญที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินจะนำมาพิจารณาในการอนุมัติสินเชื่อหอพัก

 • ผู้ยื่นเรื่องกู้จะต้องมีประวัติทางการเงินที่ดี ไม่ติดแบล็คลิสต์หรือติดบูโร
 • กรรมสิทธิ์ที่ดินจะต้องเป็นของผู้ยื่นเรื่องกู้ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกันทางตรง อาทิเช่น บิดามารดา คู่สมรส บุตร ฯลฯ (จะต้องสามารถตรวจสอบสถานภาพได้ตามนิตินัย)
 • รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน(ของธุรกิจ)จะต้องเป็นไปตามที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินกำหนด
 • ที่ตั้งของธุรกิจโดยจะต้องอยู่ในเขตพื้นที่ที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินกำหนด
 • ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินจะพิจารณาว่า สาธารณูปโภคที่พื้นที่ที่โครงการตั้งอยู่ ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า ถนน เพียบพร้อมหรือไม่ ?
 • ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจของผู้ยื่นเรื่องกู้เป็นอย่างไร ? ประกอบธุรกิจก่อนหน้ามาแล้วกี่ปี ?
 • รายได้ประจำ/รายได้เสริมของผู้ยื่นเรื่องกู้ มีความมั่นคงมากน้อยขนาดไหน ?

โดยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินจะนำไปพิจารณาต่อการอนุมัติสินเชื่อหอพักทั้งสิ้น

รายละเอียดข้างต้นเป็นข้อมูลที่ทางทีมงาน Renthub ได้นำมาฝาก และเราหวังว่าบทความนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ต้องการลงทุนสร้างหอพัก/อพาร์ทเม้นท์ได้ไม่มากก็น้อย ซึ่งในบทความหน้าจะมีข้อมูลดีๆ อะไรมาฝากอีก คุณก็สามารถติดตามบทความที่น่าสนใจได้ที่ Renthub Blog

RELATED ARTICLES

How to เลือกเฟอร์นิเจอร์หอพักแบบไหน ให้ถูกใจลูกค้า ?

How to เลือกเฟอร์นิเจอร์หอพักแบบไหน ให้ถูกใจลูกค้า ?

 ปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งอย่างที่จะทำให้ลูกค้าตัดสินใจเช่าหอพักของคุณเลยก็คือ “เฟอร์นิเจอร์ภายในหอพัก” ดังนั้นการเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ภายในหอพักจึงได้กลายเป็นเรื่องที่เจ้าของหอพักจะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ

โพสต์เมื่อ27 February 2023
เจ้าของหอมือใหม่ห้ามพลาด! กับวิธีการเลือก “ผ้าม่านสำหรับหอพัก”

เจ้าของหอมือใหม่ห้ามพลาด! กับวิธีการเลือก “ผ้าม่านสำหรับหอพัก”

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ! ว่าการเลือกผ้าม่านสำหรับหอพัก จะกลายเป็นสิ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจและสร้างจุดเด่นให้กับหอพักของคุณได้เป็นอย่างดี

โพสต์เมื่อ25 February 2023

POPULAR ARTICLE

เปิด 20 ไอเดีย New Year Resolution 2024 ชีวิตฉันต้องดีขึ้นกว่าเดิม!

เปิด 20 ไอเดีย New Year Resolution 2024 ชีวิตฉันต้องดีขึ้นกว่าเดิม!

ปีใหม่ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ ที่ทำให้หลาย ๆ คน ตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองหรือที่เรามักจะเรียกกันว่า New Year Resolution ซึ่ง New Year Resolution คือ การตั้งปณิธานเรื่องที่จะทำในปีใหม่ เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม และสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะตั้งเป้าหมายอะไรดี ? บทความนี้เราก็จะขอมานำเสนอ 20 ไอเดีย New Year Resolution 2024 ชีวิตฉันต้องดีขึ้นกว่าเดิมมาฝาก

โพสต์เมื่อ23 December 2023
วิธีดูมิเตอร์ไฟฟ้าหอพัก

วิธีดูมิเตอร์ไฟฟ้าหอพัก

ก่อนที่จะไปพบกับวิธีดูมิเตอร์ไฟฟ้าหอพัก อันดับแรกเราต้องขอบอกก่อนว่า อัตราการคิดค่าไฟของแต่ละหอพักนั้นไม่เท่ากัน บางหอพักคิดค่าไฟตามที่การไฟฟ้ากำหนด บางหอพักจะมีการบวกราคาต่อหน่วยเพิ่มเติมเล็กน้อยเพื่อนำไปใช้จ่ายเป็นค่าส่วนกลาง(ค่าไฟทางเดิน ค่าลิฟต์โดยสาร ฯลฯ โดยเมื่อมีการบวกค่าไฟต่อหน่วยเพิ่มขึ้นแล้ว ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีการเรียกเก็บค่าส่วนกลางเพิ่มเติม) ซึ่งการคิดราคาค่าไฟต่อหน่วยจะถูกระบุไว้ในสัญญาเช่าไว้อย่างชัดเจน หรือในบางหอพักก็จะมีการเหมาจ่ายค่าไฟต่อเดือน

โพสต์เมื่อ12 November 2023
รวม "วิธีทำให้ห้องหอมชื่นใจ" เหมือนอยู่ในโรงแรมสุดหรู

รวม "วิธีทำให้ห้องหอมชื่นใจ" เหมือนอยู่ในโรงแรมสุดหรู

คุณเป็นอีกคนหนึ่งไหมคะ ที่ชอบกลิ่นห้องหอม ๆ ของตามโรงแรมสุดหรู ซึ่งแค่เปิดประตูเข้าไปก็สามารถทำให้เรารู้สึกถึงความผ่อนคลาย จนอยากที่จะเอนกายลงนอนเพื่อพักผ่อน แต่มันจะเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อยหากเราสามารถทำให้ห้องของเราหอมชื่นใจโดยที่ไม่ต้องเสียเงินไปจ่ายค่าโรงแรมแพง ๆ ซึ่งนอกจากกลิ่นหอม ๆ ภายในห้องที่คุณจะได้รับแล้ว การมีห้องที่มีกลิ่นหอมยังจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเจ้าของห้องเองอีกด้วย (หากมีเพื่อน มีแฟน หรือบุคคลอื่น ๆ มาที่ห้อง) เพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงได้รวมเคล็ดลับวิธีทำให้ห้องหอมมาฝาก ซึ่งรับประกันเลยว่าห้องของคุณจะหอมชื่นใจจนไม่อยากจะออกไปไหนเลยล่ะ

โพสต์เมื่อ09 November 2023
วิธีคำนวณภาษี ฉบับเข้าใจง่ายสไตล์ First Jobber

วิธีคำนวณภาษี ฉบับเข้าใจง่ายสไตล์ First Jobber

การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นหน้าที่ของทุกคนที่มีรายได้ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัท เจ้าของธุรกิจหรือฟรีแลนซ์ก็ตาม ซึ่งการคำนวณภาษีสำหรับ First Jobber นั้นอาจจะดูเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและซับซ้อน แต่จริง ๆ แล้วมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่ใครหลาย ๆ คนคิด เพียงแต่ต้องเข้าใจในหลักการพื้นฐานก็จะสามารถคำนวณภาษีได้อย่างถูกต้องแล้ว และในวันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีคำนวณภาษีแบบเข้าใจง่าย ๆ สไตล์ First Jobber กัน

โพสต์เมื่อ07 November 2023
Renthub Logo

บริษัท ซิมเปิ้ล มีเดีย จํากัด
เลขที่ 242, 244, 246 ชั้น 2 ห้องเลขที่ A210A ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02-105-4287

COPYRIGHT © 2019, ZIMPLE MEDIA CO.,LTD, ALL RIGHTS RESERVED.

FOLLOW UP

Facebook
Line
Youtube
Instagram