Renthub Logo
Home Icon

รวมวิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566 ฉบับมนุษย์เงินเดือนมือใหม่!

BY
Natni P.
โพสต์เมื่อ
25 March 2023
รวมวิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566 ฉบับมนุษย์เงินเดือนมือใหม่!

หากจะกล่าวว่าในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคมของทุกๆ ปี เป็นช่วงเทศกาล “ยื่นภาษี” ของชาวไทยก็คงจะไม่ผิด โดยเฉพาะในกลุ่มของมนุษย์เงินเดือน โดยในปี 2566 คุณสามารถยื่นภาษีได้ถึงวันที่ 10 เมษายน 2566 (หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากกรมสรรพากร) อีกทั้งปัจจุบันนี้การยื่นภาษีถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายๆ และสะดวกสบายอย่างถึงขีดสุด ด้วยการยื่นภาษีออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร (www.rd.go.th) แต่สำหรับใครที่เป็น First jobber และยังไม่เคยยื่นภาษีออนไลน์ คุณก็ไม่ต้องเป็นกังวลใจไป เพราะในวันนี้ทีมงาน Renthub ได้รวบรวมวิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566 ฉบับมนุษย์เงินเดือนมือใหม่มาฝาก ซึ่งจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนั้น เราไปติดตามข้อมูลที่ทางทีมงานได้นำมาฝากพร้อมๆ กันเลย

เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนยื่นภาษีออนไลน์ 2566

อันดับแรกก่อนจัดเตรียมเอกสารในการยื่นภาษีออนไลน์ 2566 สำหรับมนุษย์เงินเดือนก็คือ คุณจะต้องรู้ก่อนว่าภาษีที่คุณกำลังจะยื่นไปนั้นเรียกว่า “การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” ซึ่งถูกแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ

 • ภ.ง.ด. 90 - สำหรับผู้ที่มีรายได้อื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน
 • ภ.ง.ด. 91 – สำหรับผู้ที่มีรายได้จากเงินเดือนเพียงอย่างเดียว

โดยมีเอกสารที่คุณจะต้องจัดเตรียมให้พร้อมดังนี้

 1. หนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) โดยเป็นเอกสารที่แสดงถึงรายได้รวมทั้งปี หลังจากหักชำระกองทุนหรือเงินทุนสำรองต่างๆ ซึ่งทางบริษัทจะเป็นผู้ออกให้
 2. รายการลดหย่อนภาษีที่รวบรวมไว้ทั้งปี เช่น ค่าเลี้ยงดูบิดา-มารดา ค่าเลี้ยงดูบุตร เป็นต้น
 3. เอกสารประกอบการลดหย่อนภาษีเพื่อประกอบการกรอกแบบฟอร์มยื่นภาษี เช่น จำนวนเงินที่ซื้อกองทุน เบี้ยประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือบริการ เป็นต้น

ขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์ 2566

 1. ให้คุณเข้าไปยังเว็บไซต์ของกรมสรรพากร https://efiling.rd.go.th และเลือก “ยื่นแบบออนไลน์” ซึ่งถ้าคุณยังไม่เคยยื่นภาษีมาก่อนและยังไม่มีบัญชีให้กด “สมัครสมาชิก” โดยระบบจะให้กรอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆ อาทิเช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร) วันเดือนปีเกิด เลขหลังบัตรประชาชน ที่อยู่ อีเมล พร้อมสร้างรหัสผ่านเพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ E-filing สำหรับยื่นภาษีออนไลน์
 2. จากนั้นเมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ให้คุณเข้าสู่ระบบ โดยการกรอกเลขบัตรประชาชนในช่องชื่อผู้ใช้งาน พร้อมกรอกรหัสผ่าน และกด “ตกลง” จากนั้นยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP 6 หลัก ผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือที่คุณได้ลงทะเบียนไว้
 3. ให้คุณอ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร จากนั้นกด “เข้าสู่ระบบ” และเลือก “ยื่นแบบ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90/91"
 4. เมื่อกดเข้าไปแล้วให้คุณกรอกข้อมูลของผู้เสียภาษี(ตัวคุณเอง) ตามที่ระบบร้องขอ อาทิเช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด และสถานที่ติดต่อ จากนั้นเลือกสถานะ และกด “ถัดไป”
 5. กรอกเงินได้/กรอกข้อมูลรายได้จากเงินเดือน โดยนำข้อมูลมาจากหนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) พร้อมกรอกเลขผู้จ่ายเงินได้ (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัทที่เราทำงานอยู่) ทั้งนี้สำหรับคนที่เปลี่ยนที่ทำงานระหว่างปีให้ขอหนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) กับที่ทำงานเก่าเพื่อนำมากรอกข้อมูลยื่นภาษีเงินได้
  และสำหรับใครที่มีรายได้อื่นๆ ที่ไม่ใช่เงินเดือน เช่น รายได้จากการรับงานฟรีแลนซ์, การรับจ้างทั่วไป, รายได้จากทรัพย์สิน, การทำธุรกิจ, รายได้จากการลงทุนและรายได้จากมรดกที่ได้รับมา ก็ให้คุณกรอกข้อมูลลงไปด้วย
 6. หลังจากกรอกข้อมูลเงินได้เรียบร้อยแล้วให้กด “ถัดไป”
 7. กรอกค่าลดหย่อนต่างๆ ที่มีลงไป อาทิเช่น ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดา-มารดา ค่าลดหย่อนบุตร เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันสุขภาพ จำนวนเงินที่ซื้อกองทุน SSF-RMF และเงินบริจาค เป็นต้น หลังจากกรอกข้อมูลค่าลดหย่อนเรียบร้อยแล้วให้กด “ถัดไป”
 8. จากนั้นให้คุณตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน ทั้งเงินได้และค่าลดหย่อนที่กรอกลงไป โดยทางระบบจะทำการคำคำนวณภาษีที่ต้องชำระให้อัตโนมัติ ซึ่งหากมีการชำระภาษีไปแล้วระบบจะแจ้งยอดที่ชำระเกิน โดยสามารถขอคืนภาษีที่ชำระเกินได้ รวมไปถึงนำเงินภาษีที่ชำระเกินไปอุดหนุนพรรคการเมืองได้ หลังจากตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วให้กด “ถัดไป”
 9. เมื่อตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คุณกด “ยืนยันการยื่นแบบ” เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านช่องทางออนไลน์ 2566

หากยื่นภาษี 2566 ไม่ทันจะต้องทำอย่างไร ?

ในกรณีที่คุณยื่นภาษีไม่ทันเวลาตามที่กรมสรรพากรกำหนด ก็ให้คุณนำเอกสารไปยื่นภาษีเองที่สำนักงานสรรพากรใกล้บ้าน และอาจจะมีโทษการไม่ยื่นภาษีภายในกำหนดเวลาดังนี้

 • กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90, 91 ภายในกำหนดเวลา ต้องระวางโทษปรับทางอาญาไม่เกิน 2,000 บาท
 • กรณีจงใจ แจ้งข้อความเท็จ หรือแสดงหลักฐานเท็จหรือฉ้อโกง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 200,000 บาท
 • กรณีเจตนาละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร มีโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

จากรายละเอียดที่เราได้กล่าวไปเมื่อข้างต้น ก็คงพอจะทำให้เหล่ามนุษย์เงินเดือนที่เป็น First jobber หรือผู้ที่ยังไม่เคยยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามาก่อน คงจะสามารถยื่นภาษีออนไลน์ในปี 2566 ได้ด้วยตัวเองเป็นแล้ว และไว้โอกาสหน้าทีมงาน Renthub จะนำข้อมูลดีๆ อะไรมาฝากคุณอีก คุณก็สามารถติดตามบทความที่น่าสนใจหลากหลายสไตล์ได้ที่ Renthub Blog : บทความสำหรับชาวหอพัก/อพาร์ทเม้นท์

ดาวน์โหลด Renthub App เพื่อให้การค้นหาหอพักของคุณเป็นเรื่องง่ายๆ เพียงแค่ปลายนิ้วได้ที่ > คลิก (รองรับทั้งระบบ IOS และ Android)

RELATED ARTICLES

กู้ต่อเติมบ้านเป็นห้องพักอพาร์ทเม้นท์ขนาดเล็กต้องทำอย่างไร ?

กู้ต่อเติมบ้านเป็นห้องพักอพาร์ทเม้นท์ขนาดเล็กต้องทำอย่างไร ?

สำหรับใครที่มอง ๆ ดูแล้วพื้นที่ภายในบ้านเหลือเยอะ จนมีความคิดที่ว่า...ต้องการใช้พื้นที่ที่เหลือภายในบ้านสร้างเป็นหอพักอพาร์ทเม้นท์ขนาดเล็กเพื่อสร้างรายได้ในระยะยาว บทความนี้ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งคู่มือสำคัญว่าคุณจะต้องเริ่มดำเนินการอย่างไร ? และต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในการยื่นเรื่องขอกู้สินเชื่อกับทางธนาคาร ทั้งนี้ก็เพื่อให้คุณสามารถวางแผนสำหรับการกู้ต่อเติมบ้านเป็นห้องพัก/อพาร์ทเม้นท์ขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

โพสต์เมื่อ12 June 2024
ปิดประตูตีปลวก! กับ 11 วิธีเด็ดกำจัดปลวกให้สิ้นซาก

ปิดประตูตีปลวก! กับ 11 วิธีเด็ดกำจัดปลวกให้สิ้นซาก

ปลวก สัตว์ร้ายตัวเล็กที่สร้างปัญหาให้กับที่พักอาศัยและเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างใหญ่โต เพราะเมื่อไหร่ที่บ้านหรือหอพักแห่งไหนมีปลวก แต่ไม่ได้กำจัดอย่างถูกวิธี เราก็ขอบอกเลยว่ามีแต่พังกับพัง! ซึ่งวิธีการกำจัดปลวกให้สิ้นซากนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เหมือนกำจัดยุงหรือแมลงต่าง ๆ เนื่องจากปลวกมักจะไม่ค่อยแสดงตัวให้เราเห็นและมักจะสร้างทางเดินและรังของมันไว้ในที่ที่มิดชิด ดังนั้นในวันนี้เราจึงได้นำ 11 วิธีเด็ดกำจัดปลวกให้สิ้นซากมาฝาก

โพสต์เมื่อ05 June 2024

POPULAR ARTICLE

สรุปแล้ว “ค่าล้างแอร์” ใครกันแน่ที่ต้องเป็นคนจ่าย (เราหรือเจ้าของหอพัก) ?
Renthub Logo

บริษัท ซิมเปิ้ล มีเดีย จํากัด
เลขที่ 242, 244, 246 ชั้น 2 ห้องเลขที่ A210A ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02-105-4287

COPYRIGHT © 2019, ZIMPLE MEDIA CO.,LTD, ALL RIGHTS RESERVED.

FOLLOW UP

Facebook
Line
Youtube
Instagram