Renthub Logo
Home Icon

ฤกษ์ดีย้ายเข้าหอพักปี 2567

BY
Vivian B.
โพสต์เมื่อ
21 December 2023
ฤกษ์ดีย้ายเข้าหอพักปี 2567

สวัสดีค่าาาาา ชาวหอพักอพาร์ทเม้นท์ที่น่ารักทุก ๆ คน วันนี้เราจะขอมาบอก “ฤกษ์ดีย้ายเข้าหอพักปี 2567” ซึ่งเชื่อเลยค่ะว่าหลาย ๆ คนที่กำลังวางแผนจะย้ายเข้าหอพักแห่งใหม่คงกำลังมองหาฤกษ์ดีในการย้ายหอพักกันอยู่ใช่ไหมล่ะคะ ซึ่งฤกษ์ดีย้ายเข้าหอพัก 2567 นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก(ตามความเชื่อ) เพราะฤกษ์ดีในการย้ายหอพักถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในสถานที่ใหม่ ส่งผลให้การย้ายหอพักในวันและเวลาที่เป็นฤกษ์ดีจะช่วยให้ชีวิตของผู้ย้ายเข้าหอพักมีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง คิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนา เพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราไปพบกับฤกษ์ดีย้ายหอพักในปี 2567 ในแต่ละเดือนพร้อม ๆ กันเลยค่ะ

ฤกษ์ดี ย้ายหอปี 2567 เดือนมกราคม

RH331 l ฤกษ์ดีย้ายเข้าหอพักปี 2567 เดือนมกราคม.jpg
 • วันจันทร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 : แรม 5 ค่ำ เดือน 1
 • วันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2567 : แรม 7 ค่ำ เดือน 1
 • วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 2
 • วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 2
 • วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 : แรม 6 ค่ำ เดือน 2

ฤกษ์ดี ย้ายหอปี 2567 เดือนกุมภาพันธ์

RH331 l ฤกษ์ดีย้ายเข้าหอพักปี 2567 เดือนกุมภาพันธ์.jpg
 • วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 : แรม 13 ค่ำ เดือน 2
 • วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 : แรม 14 ค่ำ เดือน 2
 • วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 : ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 3
 • วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 : ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

ฤกษ์ดี ย้ายหอปี 2567 เดือนมีนาคม

RH331 l ฤกษ์ดีย้ายเข้าหอพักปี 2567 เดือนมีนาคม.jpg
 • วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 : แรม 11 ค่ำ เดือน 3
 • วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 : แรม 13 ค่ำ เดือน 3
 • วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 4
 • วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 4
 • วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 4
 • วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 4

ฤกษ์ดี ย้ายหอปี 2567 เดือนเมษายน

RH331 l ฤกษ์ดีย้ายเข้าหอพักปี 2567 เดือนเมษายน.jpg
 • วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 : แรม 8 ค่ำ เดือน 4
 • วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567 : แรม 10 ค่ำ เดือน 4
 • วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567 : แรม 11 ค่ำ เดือน 4
 • วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2567 : ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 5
 • วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567 : ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 5
 • วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2567 : ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 5
 • วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2567 : ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 5
 • วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567 : ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 5

ฤกษ์ดี ย้ายหอปี 2567 เดือนพฤษภาคม

RH331 l ฤกษ์ดีย้ายเข้าหอพักปี 2567 เดือนพฤษภาคม.jpg
 • วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 6
 • วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 6
 • วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 6
 • วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 6
 • วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 : แรม 5 ค่ำ เดือน 6
 • วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 : แรม 7 ค่ำ เดือน 6

ฤกษ์ดี ย้ายหอปี 2567 เดือนมิถุนายน

RH331 l ฤกษ์ดีย้ายเข้าหอพักปี 2567 เดือนมิถุนายน.jpg
 • วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567 : แรม 12 ค่ำ เดือน 6
 • วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 : แรม 14 ค่ำ เดือน 6
 • วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 : ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 7
 • วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 : ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 7
 • วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567 : ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 7
 • วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2567 : แรม 2 ค่ำ เดือน 7
 • วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567 : แรม 3 ค่ำ เดือน 7

ฤกษ์ดี ย้ายหอปี 2567 เดือนกรกฎาคม

RH331 l ฤกษ์ดีย้ายเข้าหอพักปี 2567 เดือนกรกฎาคม.jpg
 • วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 : แรม 10 ค่ำ เดือน 7
 • วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 : แรม 12 ค่ำ เดือน 7
 • วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8
 • วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8
 • วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 : แรม 8 ค่ำ เดือน 8
 • วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 : แรม 9 ค่ำ เดือน 8
 • วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 : แรม 11 ค่ำ เดือน 8

ฤกษ์ดี ย้ายหอปี 2567 เดือนสิงหาคม

RH331 l ฤกษ์ดีย้ายเข้าหอพักปี 2567 เดือนสิงหาคม.jpg
 • วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9
 • วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 9
 • วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 9
 • วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 9
 • วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9
 • วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2567 : แรม 5 ค่ำ เดือน 9
 • วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2567 : แรม 6 ค่ำ เดือน 9
 • วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2567 : แรม 7 ค่ำ เดือน 9

ฤกษ์ดี ย้ายหอปี 2567 เดือนกันยายน

RH331 l ฤกษ์ดีย้ายเข้าหอพักปี 2567 เดือนกันยายน.jpg
 • วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2567 : ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 10
 • วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2567 : ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 10
 • วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2567 : ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 10
 • วันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2567 : ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 10
 • วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2567 : ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 10
 • วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2567 : แรม 4 ค่ำ เดือน 10
 • วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 : แรม 13 ค่ำ เดือน 10

ฤกษ์ดี ย้ายหอปี 2567 เดือนตุลาคม

RH331 l ฤกษ์ดีย้ายเข้าหอพักปี 2567 เดือนตุลาคม.jpg
 • วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 11
 • วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2567 : แรม 1 ค่ำ เดือน 11
 • วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2567 : แรม 2 ค่ำ เดือน 11
 • วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2567 : แรม 3 ค่ำ เดือน 11
 • วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2567 : แรม 13 ค่ำ เดือน 11

ฤกษ์ดี ย้ายหอปี 2567 เดือนพฤศจิกายน

RH331 l ฤกษ์ดีย้ายเข้าหอพักปี 2567 เดือนพฤศจิกายน.jpg
 • วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 : ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 12
 • วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 : ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 12
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 : ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12
 • วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 : ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
 • วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 : แรม 2 ค่ำ เดือน 12
 • วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 : แรม 9 ค่ำ เดือน 12

ฤกษ์ดี ย้ายหอปี 2567 เดือนธันวาคม

RH331 l ฤกษ์ดีย้ายเข้าหอพักปี 2567 เดือนธันวาคม.jpg
 • วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 1
 • วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 1
 • วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 1
 • วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2567 : แรม 5 ค่ำ เดือน 1
 • วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2567 : แรม 8 ค่ำ เดือน 1
 • วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 2

: อัปเดต ตารางสีเสื้อมงคลประจำวันเกิด ปี 2567

สำหรับชาวหอพักที่กำลังมีแพลนจะย้ายเข้าหอพักแห่งใหม่ คุณก็สามารถย้ายเข้าตามฤกษ์ดีปี 2567 ที่เราได้กล่าวไว้ตามข้อมูลข้างต้นได้เลย ซึ่งทางทีมงาน Renthub ขอรับประกันเลยว่าการพักอาศัยอยู่ภายในหอพักแห่งใหม่ของคุณจะเต็มไปด้วยช่วงเวลาแห่งความสุขอย่างแน่นอน แต่ถ้าจะให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ก็อย่าลืมมาค้นหาหอพักที่ใช่ ตามงบประมาณที่คุณตั้งไว้ได้ที่ Renthub เว็บไซต์ค้นหาหอพัก/อพาร์ทเม้นท์อันดับหนึ่งของประเทศไทย

ดาวน์โหลด Renthub App เพื่อให้การค้นหาหอพักของคุณเป็นเรื่องง่ายๆ เพียงแค่ปลายนิ้วได้ที่ > คลิก (รองรับทั้งระบบ IOS และ Android)

RELATED ARTICLES

ปิดจบทุกข้อสงสัย TGAT TPAT คืออะไรนะ ?

ปิดจบทุกข้อสงสัย TGAT TPAT คืออะไรนะ ?

คำถามที่ว่า “TGAT TPAT คืออะไร ?” คงจะเป็นคำถามที่น้อง ๆ และผู้ปกครองเกิดความสงสัยเพราะยังไม่คุ้นชินกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในรูปแบบนี้ การสอบTGAT TPAT ถือได้ว่าเป็นการสอบรูปแบบใหม่(ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปี 2566 เป็นครั้งแรก) และทำให้เกิดข้อสงสัยตามมาอีกว่า...จะต้องอ่านหรือเตรียมตัวอย่างไรในการสอบ TGAT TPAT ? ซึ่งในวันนี้เราก็ได้สรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ TGAT TPAT มาฝากค่ะ ซึ่งรับรองเลยว่าถ้าอ่านบทความนี้จบน้อง ๆ จะสามารถเตรียมตัวสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน และถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันดีกว่าว่าการสอบ TGAT TPAT มันคืออะไรกันแน่ ?

โพสต์เมื่อ14 June 2024
ตามรอยนักศึกษา เด็ก ม.บูรพา ไปเที่ยวไหนกัน ?

ตามรอยนักศึกษา เด็ก ม.บูรพา ไปเที่ยวไหนกัน ?

มหาวิทยาลัยบูรพา ถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้น ๆ ของภาคตะวันออกและของประเทศไทย ซึ่งนอกเหนือจากด้านวิชาการที่เป็นเลิศแล้ว ทำเลที่ตั้งของ ม.บูรพา ก็ค่อนข้างที่จะคึกคักอยู่ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน เนื่องจากอยู่ใกล้กับชายหาดบางแสน ที่เปรียบเสมือน Landmark สำคัญของจังหวัดชลบุรี อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ มากมายที่อยู่ไม่ไกลกับตัวมหาวิทยาลัย ส่งผลให้น้อง ๆ นักศึกษา ม.บูรพา มีตัวเลือกที่หลากหลายในการไปพักผ่อนหย่อนใจหลังเลิกเรียน และในวันนี้เราก็จะขอพาคุณไปตามรอยน้อง ๆ นักศึกษา ม.บูรพา ว่าพวกเขามักจะเลือกไปเที่ยวที่ไหนกัน ? และที่เที่ยวที่ไหนบ้างที่อยู่ใกล้กับ ม.บูรพา ที่น่าไป Check - in ?

โพสต์เมื่อ07 June 2024

POPULAR ARTICLE

รวมลิสต์ของจำเป็นของเด็กหอ ย้ายหอใหม่แล้วต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

รวมลิสต์ของจำเป็นของเด็กหอ ย้ายหอใหม่แล้วต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

โพสต์เมื่อ18 May 2023
Renthub Logo

บริษัท ซิมเปิ้ล มีเดีย จํากัด
เลขที่ 242, 244, 246 ชั้น 2 ห้องเลขที่ A210A ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02-105-4287

COPYRIGHT © 2019, ZIMPLE MEDIA CO.,LTD, ALL RIGHTS RESERVED.

FOLLOW UP

Facebook
Line
Youtube
Instagram