Renthub Logo
ค้นหาบทความsearch
Home Icon
HOMEHOW TOLIFESTYLEREVIEWDECORATIONLAWNEWS & EVENTS

ไปยังเว็บไซต์ RentHub

ฤกษ์ดีย้ายเข้าหอพักปี 2567

BY
Vivian B.
โพสต์เมื่อ
21 December 2023
ฤกษ์ดีย้ายเข้าหอพักปี 2567

สวัสดีค่าาาาา ชาวหอพักอพาร์ทเม้นท์ที่น่ารักทุก ๆ คน วันนี้เราจะขอมาบอก “ฤกษ์ดีย้ายเข้าหอพักปี 2567” ซึ่งเชื่อเลยค่ะว่าหลาย ๆ คนที่กำลังวางแผนจะย้ายเข้าหอพักแห่งใหม่คงกำลังมองหาฤกษ์ดีในการย้ายหอพักกันอยู่ใช่ไหมล่ะคะ ซึ่งฤกษ์ดีย้ายเข้าหอพัก 2567 นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก(ตามความเชื่อ) เพราะฤกษ์ดีในการย้ายหอพักถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในสถานที่ใหม่ ส่งผลให้การย้ายหอพักในวันและเวลาที่เป็นฤกษ์ดีจะช่วยให้ชีวิตของผู้ย้ายเข้าหอพักมีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง คิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนา เพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราไปพบกับฤกษ์ดีย้ายหอพักในปี 2567 ในแต่ละเดือนพร้อม ๆ กันเลยค่ะ

ฤกษ์ดี ย้ายหอปี 2567 เดือนมกราคม

 • วันจันทร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 : แรม 5 ค่ำ เดือน 1
 • วันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2567 : แรม 7 ค่ำ เดือน 1
 • วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 2
 • วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 2
 • วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 : แรม 6 ค่ำ เดือน 2

ฤกษ์ดี ย้ายหอปี 2567 เดือนกุมภาพันธ์

 • วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 : แรม 13 ค่ำ เดือน 2
 • วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 : แรม 14 ค่ำ เดือน 2
 • วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 : ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 3
 • วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 : ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

ฤกษ์ดี ย้ายหอปี 2567 เดือนมีนาคม

 • วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 : แรม 11 ค่ำ เดือน 3
 • วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 : แรม 13 ค่ำ เดือน 3
 • วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 4
 • วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 4
 • วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 4
 • วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 4

ฤกษ์ดี ย้ายหอปี 2567 เดือนเมษายน

 • วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 : แรม 8 ค่ำ เดือน 4
 • วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567 : แรม 10 ค่ำ เดือน 4
 • วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567 : แรม 11 ค่ำ เดือน 4
 • วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2567 : ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 5
 • วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567 : ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 5
 • วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2567 : ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 5
 • วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2567 : ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 5
 • วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567 : ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 5

ฤกษ์ดี ย้ายหอปี 2567 เดือนพฤษภาคม

 • วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 6
 • วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 6
 • วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 6
 • วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 6
 • วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 : แรม 5 ค่ำ เดือน 6
 • วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 : แรม 7 ค่ำ เดือน 6

ฤกษ์ดี ย้ายหอปี 2567 เดือนมิถุนายน

 • วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567 : แรม 12 ค่ำ เดือน 6
 • วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 : แรม 14 ค่ำ เดือน 6
 • วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 : ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 7
 • วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 : ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 7
 • วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567 : ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 7
 • วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2567 : แรม 2 ค่ำ เดือน 7
 • วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567 : แรม 3 ค่ำ เดือน 7

ฤกษ์ดี ย้ายหอปี 2567 เดือนกรกฎาคม

 • วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 : แรม 10 ค่ำ เดือน 7
 • วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 : แรม 12 ค่ำ เดือน 7
 • วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8
 • วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8
 • วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 : แรม 8 ค่ำ เดือน 8
 • วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 : แรม 9 ค่ำ เดือน 8
 • วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 : แรม 11 ค่ำ เดือน 8

ฤกษ์ดี ย้ายหอปี 2567 เดือนสิงหาคม

 • วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9
 • วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 9
 • วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 9
 • วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 9
 • วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9
 • วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2567 : แรม 5 ค่ำ เดือน 9
 • วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2567 : แรม 6 ค่ำ เดือน 9
 • วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2567 : แรม 7 ค่ำ เดือน 9

ฤกษ์ดี ย้ายหอปี 2567 เดือนกันยายน

 • วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2567 : ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 10
 • วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2567 : ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 10
 • วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2567 : ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 10
 • วันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2567 : ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 10
 • วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2567 : ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 10
 • วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2567 : แรม 4 ค่ำ เดือน 10
 • วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 : แรม 13 ค่ำ เดือน 10

ฤกษ์ดี ย้ายหอปี 2567 เดือนตุลาคม

 • วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 11
 • วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2567 : แรม 1 ค่ำ เดือน 11
 • วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2567 : แรม 2 ค่ำ เดือน 11
 • วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2567 : แรม 3 ค่ำ เดือน 11
 • วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2567 : แรม 13 ค่ำ เดือน 11

ฤกษ์ดี ย้ายหอปี 2567 เดือนพฤศจิกายน

 • วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 : ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 12
 • วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 : ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 12
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 : ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12
 • วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 : ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
 • วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 : แรม 2 ค่ำ เดือน 12
 • วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 : แรม 9 ค่ำ เดือน 12

ฤกษ์ดี ย้ายหอปี 2567 เดือนธันวาคม

 • วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 1
 • วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 1
 • วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 1
 • วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2567 : แรม 5 ค่ำ เดือน 1
 • วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2567 : แรม 8 ค่ำ เดือน 1
 • วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 2

: อัปเดต ตารางสีเสื้อมงคลประจำวันเกิด ปี 2567

สำหรับชาวหอพักที่กำลังมีแพลนจะย้ายเข้าหอพักแห่งใหม่ คุณก็สามารถย้ายเข้าตามฤกษ์ดีปี 2567 ที่เราได้กล่าวไว้ตามข้อมูลข้างต้นได้เลย ซึ่งทางทีมงาน Renthub ขอรับประกันเลยว่าการพักอาศัยอยู่ภายในหอพักแห่งใหม่ของคุณจะเต็มไปด้วยช่วงเวลาแห่งความสุขอย่างแน่นอน แต่ถ้าจะให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ก็อย่าลืมมาค้นหาหอพักที่ใช่ ตามงบประมาณที่คุณตั้งไว้ได้ที่ Renthub เว็บไซต์ค้นหาหอพัก/อพาร์ทเม้นท์อันดับหนึ่งของประเทศไทย

ดาวน์โหลด Renthub App เพื่อให้การค้นหาหอพักของคุณเป็นเรื่องง่ายๆ เพียงแค่ปลายนิ้วได้ที่ > คลิก (รองรับทั้งระบบ IOS และ Android)

RELATED ARTICLES

5 อาชีพที่สามารถทำได้ แม้อาศัยอยู่ในหอพัก

5 อาชีพที่สามารถทำได้ แม้อาศัยอยู่ในหอพัก

สำหรับใครที่คิดว่าการอาศัยอยู่ภายในหอพักนั้นจะไม่สามารถทำอาชีพได้ คุณคงจะต้องรีบเปลี่ยนความคิดกันแบบด่วนๆ ซะแล้ว เพราะในบทความนี้ทีมงาน Renthub ได้รวบรวม 5 อาชีพ ที่สามารถทำได้ในหอพักมาฝาก

โพสต์เมื่อ13 March 2023
เทคนิคการเลือกซื้อ “ปั๊มน้ำ” ให้เหมาะสมกับหอพัก 

เทคนิคการเลือกซื้อ “ปั๊มน้ำ” ให้เหมาะสมกับหอพัก 

การเลือก “ปั๊มน้ำ” สำหรับใช้ภายในหอพักนั้น ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องใส่ใจเลือกสรรเป็นพิเศษ ดังนั้นในบทความนี้เราจะพาผู้ประกอบการหอพักหน้าใหม่ไปพบกับเทคนิคการเลือกปั๊มน้ำให้เหมาะสมกับหอพักกัน

โพสต์เมื่อ11 March 2023

POPULAR ARTICLE

ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางกับ "วิธีอบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2567"

ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางกับ "วิธีอบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2567"

หากพูดถึงการต่ออายุใบขับขี่ หลาย ๆ คน คงจะต้องนึกถึงการตื่นแต่เช้าไปนั่งอบรมตามสำนักงานขนส่ง ซึ่งอาจจะต้องเสียทั้งเวลาเดินทาง เสียทั้งเวลานั่งรอ หรือเรียกง่าย ๆ ว่า ต่อใบขับขี่ทีนึงก็หมดไปเลยหนึ่งวัน แต่ในปัจจุบันนี้กรมการขนส่งทางบกได้เปิดให้ผู้ที่ต้องการอบรมใบขับขี่สามารถอบรมแบบออนไลน์ได้แล้ว ซึ่งจะเป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ DLT e-Learning ที่สามารถเข้าฟังอบรมได้ทุกที่ ทั้งนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกสบายพร้อมกับประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาอบรมใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งนั่นเอง

โพสต์เมื่อ07 February 2024
ปิดจบปัญหาโลกแตก! กับ 20 ไอเดียของ "ขวัญวันวาเลนไทน์ 2024"

ปิดจบปัญหาโลกแตก! กับ 20 ไอเดียของ "ขวัญวันวาเลนไทน์ 2024"

เรียกได้ว่าปัญหาโลกแตกสำหรับคู่รักหลาย ๆ คู่เลยก็คือ “จะซื้ออะไรเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ดี ?” คิดแล้ว คิดอีก ก็ยังคิดไม่ออก ครั้นจะซื้อดอกไม้ให้เฉย ๆ เบบี๋ก็คงจะต้องแอบไปน้อยใจอยู่คนเดียวหรือโพสต์สตอรี่อันแสนเศร้าลงใน IG แน่ ๆ ดังนั้นใครที่กำลังประสบกับปัญหานี้ก็ไม่ต้องเป็นกังวลใจไปค่ะ เพราะว่าในวันนี้เราจะมาปิดจบปัญหาโลกแตกนี้ไปพร้อม ๆ กัน กับ 20 ไอเดีย ของขวัญวันวาเลนไทน์ 2024 ที่รับรองเลยค่ะว่า เจ้าเบบี๋จะมีรอยยิ้มเมื่อได้รับของขวัญวันวาเลนไทน์ชิ้นนี้อย่างแน่นอน

โพสต์เมื่อ05 February 2024
รวมบทสวดมนต์ก่อนนอน สำหรับผู้ที่พึ่งย้ายเข้าหอพัก

รวมบทสวดมนต์ก่อนนอน สำหรับผู้ที่พึ่งย้ายเข้าหอพัก

สำหรับใครที่พึ่งย้ายเข้าหอพักแห่งใหม่ คงจะมีความกังวลใจในเรื่องต่าง ๆ มากมาย เพราะยังรู้สึกไม่คุ้นชินกับสถานที่จนทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับ (แอบกลัวผีกันใช่ไหมล่ะ อิอิ) ดังนั้นในวันนี้เราจึงจะขอนำบทสวดมนต์ก่อน สำหรับผู้ที่พึ่งย้ายเข้าหอพักแห่งใหม่มาฝาก ซึ่งรับรองเลยค่ะว่า นอกจากจะช่วยทำให้คุณรู้สึกปลอดภัย(จากสิ่งที่มองไม่เห็น)แล้ว การสวดมนต์ก่อนนอนยังช่วยทำให้คุณมีสมาธิ มีสติ และรู้สึกสงบมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย ดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราไปพบกับบทสวดมนต์ก่อนนอนที่สวดตามกันได้ง่าย ๆ พร้อม ๆ กันเลยยยยย

โพสต์เมื่อ03 February 2024
รู้หรือไม่ วันพระ 2567 มีวันไหนบ้าง ?

รู้หรือไม่ วันพระ 2567 มีวันไหนบ้าง ?

“วันพระ” เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงหรือพระจันทร์ใหม่ตามปฏิทินจันทรคติของไทย โดยชาวพุทธมักจะนิยมถือศีล เข้าวัดทำบุญ ถวายสังฆทาน ฟังธรรมเทศนา เวียนเทียน เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและญาติผู้ล่วงลับ อีกทั้งการทำบุญในวันพระมีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ เพราะนอกจากจะทำให้เรามีความสุขทางใจแล้ว ยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพระรัตนตรัยอีกด้วย ดังนั้นในบทความนี้ทางทีมงาน Renthub ก็ได้นำปฏิทินวันพระปี 2567 ในแต่ละเดือนมาฝาก โดยเราไปเริ่มกันที่วันพระในเดือนมกราคม 2567 พร้อม ๆ กันเลย

โพสต์เมื่อ01 February 2024
Renthub Logo

บริษัท ซิมเปิ้ล มีเดีย จํากัด
เลขที่ 242, 244, 246 ชั้น 2 ห้องเลขที่ A210A ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02-105-4287

COPYRIGHT © 2019, ZIMPLE MEDIA CO.,LTD, ALL RIGHTS RESERVED.

FOLLOW UP

Facebook
Line
Youtube
Instagram