Renthub Logo
Home Icon

ฟรีแลนซ์โปรดทราบ! รวมวิธีลงทะเบียนว่างงาน ประกันสังคมออนไลน์ มาตรา33

BY
Natni P.
โพสต์เมื่อ
18 March 2024
ฟรีแลนซ์โปรดทราบ! รวมวิธีลงทะเบียนว่างงาน ประกันสังคมออนไลน์ มาตรา33

สำหรับผู้ว่างงานหรือตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อมาเป็นฟรีแลนซ์แบบเต็มตัว บทความนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณได้อย่างแน่นอน เพราะว่าทางทีมงาน Renthub ได้นำวิธีลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์ 2567 สำหรับผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33 มาฝากนั่นเอง โดยผู้ที่จะได้รับสิทธิ์นี้จะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในระบบแรงงานที่จ่ายสมทบเงินประกันมาตรา 33 มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนว่างงาน และต้องเป็นผู้ทำเรื่องลงทะเบียนว่างงาน พร้อมกับการรายงานตัวว่างงานด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจ เพื่อรับเงินชดเชยต่อเดือนตามฐานเงินเดือนและเงินสมทบที่จ่าย 

 

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนว่างงาน ประกันสังคมออนไลน์ มาตรา33

 • ข้อมูลส่วนบุคคล
 • วุฒิการศึกษา
 • สถานะการออกจากงาน เลิกจ้าง หรือ ลาออก
 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคมกรณีว่างงาน สปส.2-01/7
 • ไฟล์สำเนาบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์

 

วิธีลงทะเบียนว่างงาน ประกันสังคมออนไลน์ มาตรา33 (เฉพาะผู้ใช้งานใหม่)

 1. กดเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ http://empui.doe.go.th เมื่อหน้าเว็บไซต์โหลดเสร็จจะมีหน้าต่างขึ้น ให้คลิกที่ปุ่ม “ดำเนินการ” จากนั้นในกรณีที่ไม่เคยลงทะเบียนให้คลิก “ลงทะเบียนเข้าใช้งาน” แล้วใส่เลขบัตรประชาชนและกำหนดรหัส แต่ในกรณีที่เคยลงทะเบียนแล้วให้ใส่เพียงเลขบัตรประชาชนและกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
 2. อ่านข้อตกลงต่างๆ จากนั้นคลิกยอมรับและคลิก “ขั้นตอนต่อไป” จากนั้นกรอกข้อมูลตามบัตรประชาชน คลิก “ตรวจสอบ”
 3. กรอกข้อมูลส่วนตัว แนบรูปถ่าย (ถ้ามี) คลิก “ลงทะเบียน”
 4. คลิก “ดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน” 
 5. จากนั้นยื่นเอกสารออนไลน์หรือส่งเอกสารไปที่สำนักงานประกันสังคมสาขาที่สะดวก เอกสารประกอบด้วย
  - ข้อมูลส่วนบุคคล
  - วุฒิการศึกษา
  - สถานะการออกจากงาน เลิกจ้าง หรือ ลาออก
  - แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคมกรณีว่างงาน สปส.2-01/7
  - สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคาร โดยชื่อที่ระบุในหน้าสมุดบัญชีต้องเป็นชื่อของผู้ประกันตนที่ทำการลงทะเบียนว่างงาน

เมื่อลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานเรียบร้อยแล้ว จะต้องรายงานตัวว่างงานตามกำหนดได้ทาง http://empui.doe.go.th แต่หากไม่สะดวกตามวันเวลาที่กำหนด ก็ยังสามารถมารายงานตัวว่างงานได้ล่วงหน้าหรือหลังวันนัดไม่เกิน 7 วันโดยนับรวมกับวันหยุดสุดสัปดาห์และนักขัตฤกษ์ได้ในเว็บไซต์ 

*** ในกรณีที่ผู้ประกันตนไม่สามารถลงทะเบียนว่างงานผ่านออนไลน์ได้ สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางาน โทร 02-2469292 หรือ สอบถามข้อมูลเบื้องต้น ที่สายด่วน 1506 กด 2 หรือ สำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่/จังหวัด *** 

ขั้นตอนการรายงานตัวคนว่างงานออนไลน์ (e-service)

หลังจากได้ลงทะเบียนว่างงานไปเรียบร้อยแล้ว ลำดับถัดไปก็จะเป็นการรายงานตัวคนว่างงาน เพื่อขอรับเงินชดเชยซึ่งจะมีขั้นตอนดังนี้

 1. กดเข้าสู่เว็บไซต์ https://e-service.doe.go.th  
 2. กดเข้าสู่ระบบสำหรับบุคคลทั่วไป
 3. ทำการ Log In โดยการใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน และ Password
 4. กดยินยอมให้ใช้ข้อมูล
 5. เลือกขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
 6. กดเมนูขึ้นทะเบียนคนว่างงาน
 7. กรอกข้อมูลต่าง ๆ และกดรายงานตัว ก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน

วิธีเช็คเงินว่างงานประกันสังคม มาตรา33

สำหรับวิธีเช็คเงินว่างงานประกันสังคม สามารถทำได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

แอปพลิเคชัน SSO Connect

 • เข้าสู่ระบบบนแอปพลิเคชัน SSO Connect ด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และกรอกรหัสผ่าน
 • เลือกหัวข้อ "การเบิกสิทธิประโยชน์"
 • ระบบจะแจ้งยอดเงินและวันที่อนุมัติสิทธิ เมื่อถึงวันที่กำหนดยอดเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีของผู้ได้รับสิทธิ

เว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

 • ทำการเข้าสู่ระบบ ด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และกรอกรหัสผ่าน
 • เลือกหัวข้อ "ตรวจสอบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย"
 • จากนั้นระบบจะแจ้งยอดเงินและวันที่อนุมัติสิทธิ

หลังรายงานตัวแล้ว ต้องรอกี่วันถึงจะได้รับเงิน ?

หากเตรียมเอกสารต่างๆ ครบถ้วน ไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ หลังจากทำการรายงานตัวว่างงานเรียบร้อยแล้ว จะได้รับเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ได้ให้ข้อมูลไว้ไม่เกิน 7-15 วันทำการ ไม่นับรวมวันหยุดสุดสัปดาห์ 

การลงทะเบียนว่างงานประกันสังคม มาตรา 33 จะได้รับเงินเท่าไหร่ ?

การลาออกจากงานหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง

ได้รับเงินทดแทน 30% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วันต่อรอบปฏิทิน

เช่น ค่าจ้าง 15,000 บาท (จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนว่างงาน) จะได้รับเงินทดแทนวันละ = (15,000 x 0.30 x 90) / 30 = 150 บาทต่อวัน ไม่เกิน 90 วัน

เท่ากับว่า การว่างงานในรอบปีปฏิทินนั้นจะได้รับเงินตั้งแต่ 150 - 13,500 บาท (คำนวณคร่าวๆ)

 • ว่างงาน 1 วัน ได้รับเงินชดเชย 150 บาท
 • ว่างงาน 7 วัน ได้รับเงินชดเชย 1,050 บาท
 • ว่างงาน 15 วัน ได้รับเงินชดเชย 1,500 บาท
 • ว่างงาน 30 วัน (1 เดือน) ได้รับเงินชดเชย 4,500 บาท
 • ว่างงาน 60 วัน (2 เดือน) ได้รับเงินชดเชย 9,000 บาท
 • ว่างงาน 90 วัน (3 เดือน) ได้รับเงินชดเชย 13,500 บาท

การถูกเลิกจ้าง

ได้รับเงินทดแทน 50% ของค่าจ้างไม่เกิน 180 วันต่อรอบปฏิทิน

เช่น หากค่าจ้าง 15,000 บาท (จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนว่างงาน) จะได้รับเงินทดแทนวันละ = (15,000 x 0.50 x 180) / 30 = 250 บาทต่อวัน ไม่เกิน 180 วัน

เท่ากับว่า การว่างงานในรอบปีปฏิทินนั้น จะได้เงินตั้งแต่ 250 - 45,000 บาท (คำนวณคร่าวๆ)

 • ถูกเลิกจ้าง 30 วัน ได้รับเงินชดเชย 7,500 บาท
 • ถูกเลิกจ้าง 60 วัน ได้รับเงินชดเชย 15,000 บาท
 • ถูกเลิกจ้าง 90 วัน ได้รับเงินชดเชย 22,500 บาท
 • ถูกเลิกจ้าง 120 วัน ได้รับเงินชดเชย 30,000 บาท
 • ถูกเลิกจ้าง 150 วัน ได้รับเงินชดเชย 37,500 บาท
 • ถูกเลิกจ้าง 180 วัน ได้รับเงินชดเชย 45,000 บาท

หลาย ๆ คนอาจจะสงสัยว่าทำไมเราต้องลงทะเบียนว่างงานด้วย ? คำตอบง่าย ๆ เลยก็คือ เพื่อรักษาสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่จะได้รับเงินชดเชยหลังจากที่ได้จ่ายประกันสังคมมาก่อนหน้าในทุกเดือนนั่นเอง นอกจากนี้ยังเป็นการยืนยันสถานะการว่างงานของตนเองในระบบแรงงาน เพื่อแสดงให้เห็นว่าเรากำลังว่างงานและมองหางานใหม่อยู่ ทั้งนี้ในระบบก็จะมีการแนะนำงานที่น่าสนใจและช่องทางการสมัครงานเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับคุณอีกด้วย และไว้โอกาสหน้าทีมงานจะนำข้อมูลอะไรดี ๆ แบบนี้มาฝากอีก คุณก็สามารถติดตามได้ที่ Renthub Blog : บทความที่รวมทุกเรื่องราวของชาวหอพัก 

ดาวน์โหลด Renthub App เพื่อให้การค้นหาหอพักของคุณเป็นเรื่องง่ายๆ เพียงแค่ปลายนิ้วได้ที่ > คลิก (รองรับทั้งระบบ IOS และ Android)

 

RELATED ARTICLES

วิธีตรวจสอบแปลงที่ดินออนไลน์ ปี 2567

วิธีตรวจสอบแปลงที่ดินออนไลน์ ปี 2567

ไม่ว่าคุณจะต้องการตรวจสอบแปลงที่ดิน ตรวจสอบเจ้าของชื่อโฉนดที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดิน ค้นหาเลขระวางที่ดิน ตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน(จากกรมธนารักษ์) ฯลฯ ในปัจจุบันนี้คุณก็สามารถทำได้ด้วยตัวเองง่าย ๆ ผ่านทางออนไลน์หรือผ่านแอปพลิเคชัน “SmartLands” ที่ทางกรมที่ดินได้มีการพัฒนาระบบขึ้น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ประชาชนที่ต้องการตรวจสอบและค้นหาที่ดิน โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปสำนักงานที่ดินให้เสียเวลาเหมือนในอดีต และในวันนี้ทีมงาน Renthub จึงจะขอนำวิธีตรวจสอบแปลงที่ดินออนไลน์ปี 2567 มาฝาก

โพสต์เมื่อ11 April 2024
เฮงตลอดปี กับเคล็ด(ไม่)ลับไหว้เจ้าที่ให้ธุรกิจปัง

เฮงตลอดปี กับเคล็ด(ไม่)ลับไหว้เจ้าที่ให้ธุรกิจปัง

เรียกได้ว่าเรื่องการมู(เตลู)ของคนไทยไม่เคยแพ้ชาติใดในโลก เพราะฉะนั้นในวันนี้เราจึงจะขอพาคุณไปพบกับเคล็ด(ไม่ลับ) ไหว้เจ้าที่ให้ธุรกิจปังตลอดปี ซึ่งไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไร คุณก็สามารถนำเคล็ดลับที่เรากำลังจะกล่าวถึงนี้ไปปรับใช้ได้เลย ซึ่งขั้นตอนแรกเราไปเตรียมของไหว้เจ้าที่กันก่อนเลย

โพสต์เมื่อ31 March 2024

POPULAR ARTICLE

สรุปแล้ว “ค่าล้างแอร์” ใครกันแน่ที่ต้องเป็นคนจ่าย (เราหรือเจ้าของหอพัก) ?
Renthub Logo

บริษัท ซิมเปิ้ล มีเดีย จํากัด
เลขที่ 242, 244, 246 ชั้น 2 ห้องเลขที่ A210A ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02-105-4287

COPYRIGHT © 2019, ZIMPLE MEDIA CO.,LTD, ALL RIGHTS RESERVED.

FOLLOW UP

Facebook
Line
Youtube
Instagram