Renthub Logo
Home Icon

เตรียมตัวรีไฟแนนซ์หอพักอพาร์ทเม้นท์ควรรู้เรื่องอะไรบ้าง ?

BY
Natni P.
โพสต์เมื่อ
06 November 2021
เตรียมตัวรีไฟแนนซ์หอพักอพาร์ทเม้นท์ควรรู้เรื่องอะไรบ้าง ?
undefined


ความเข้าใจผิดของการรีไฟแนนซ์หอพักและอพาร์ทเม้นท์ ที่หลายๆ คน คิดคือการได้วงเงินเพิ่มขึ้น แต่! แท้ที่จริงแล้วการขอรีไฟแนนซ์หอพักคือการเปลี่ยนธนาคารเก่าย้ายไปยังธนาคารใหม่ โดยดอกเบี้ยอาจถูกลงกว่าธนาคารเก่าเท่านั้นเอง แต่ถ้าหากเช็คความต้องการของตัวผู้ประกอบการหรือผู้ขอกู้แล้ว จุดประสงค์ของผู้ขอกู้คือการอยากได้เงินเพิ่มเพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจเดิมหรือธุรกิจใหม่ ในส่วนนั้นคือการขอสินเชื่อเพื่อขยายธุรกิจ ส่วนผู้ประกอบการหอพัก อพาร์ทเม้นท์ท่านใดมั่นใจอว่าอยากรีไฟแนนซ์หอพัก อพาร์ทเม้นท์อยู่แล้วล่ะก็ Renthub มีข้อสรุปแบบเข้าใจง่ายๆ มาให้คุณได้ลองศึกษากัน

ข้อควรรู้ก่อนรีไฟแนนซ์หอพักอพาร์ทเม้นท์

1. ตรวจสอบดอกเบี้ยในสัญญาปัจจุบันที่ทำสัญญากู้กับธนาคารเดิมที่เราเคยขอสินเชื่อ หากไม่ทราบให้นำสัญญาที่ทำกับธนาคารเดิม ให้ธนาคารที่จะนำไปรีไฟแนนซ์หอพักใหม่ช่วยตรวจเช็ค 

2. ตรวจสอบดอกเบี้ยกับทุกธนาคารที่เราจะรีไฟแนนซ์หอพักใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบในเรื่องดอกเบี้ยการรีไฟแนนซ์หอพัก MRR -(ลบ) หรือ + บวก ว่าอยู่ที่เท่าไหร่

3. ตรวจเช็คคุณสมบัติของตัวผู้ขอรีไฟแนนซ์หอพักว่ามีความสามารถเข้าเกณฑ์ เป็นลูกค้าชั้นดี หรือลูกค้าเกรด A หรือไม่ โดยเช็คจากประวัติการผ่อนชำระตรงตามกำหนดในสัญญากู้ ไม่เคยชำระล่าช้า ทั้งสินเชื่อทางธุรกิจ และสินเชื่อในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวชื่อของผู้ขอรีไฟแนนซ์หอพัก หากเข้าเกณฑ์ลูกค้าเกรด A ถือว่ามีโอกาสสูงในการขอรีไฟแนนซ์หอพัก

4. เจรจาขอต่อรองดอกเบี้ยกับธนาคารที่จะขอรีไฟแนนซ์หอพัก หากตัวผู้ขอกู้จะมีการย้ายธนาคารหรือรีไฟแนนซ์ใหม่กับธนาคารใหม่ ทางธนาคารเดิมจะตรวจเช็คเกณฑ์หรือเช็คเครดิตของลูกค้าผู้กู้เดิม หากมีเกณฑ์จัดเป็นลูกค้าชั้นดี หรือลูกค้าเกรด A ธนาคารเดิมมีแนวโน้มที่จะเจรจาลดดอกเบี้ยให้ตัวลูกค้าผู้กู้ เพื่อให้ลูกค้าชั้นดีอยู่กับธนาคารต่อไป

คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ต้องการรีไฟแนนซ์หอพัก

  • เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล
  • กรณีเป็นบุคคลธรรมดา อายุผู้กู้ร่วมกับระยะเวลากู้ ไม่เกิน 70 ปี 

เอกสารประกอบการยื่นกู้หอพักอพาร์ทเม้นท์มีดังนี้

  • เอกสารสำคัญของบริษัท เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, รายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5), หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2), งบทางการเงิน เป็นต้น
  • เอกสารสำคัญส่วนบุคคล เช่น บัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน เป็นต้น
  • เอกสารทางการเงิน เช่น สลิปเงินเดือน, หนังสือรับรองเงินเดือน, หลักฐานการชำระภาษี, บัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน เป็นต้น
  • โฉนดที่ดิน พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า
  • ใบอนุญาตก่อสร้าง
  • แบบแปลนอาคารที่ได้รับอนุญาต

หมายเหตุ: ควรศึกษาเงื่อนไขเพิ่มเติมในเรื่องของคุณสมบัติ และเอกสารประกอบการยื่นกู้ จากทางธนาคารที่ผู้ประกอบการต้องการขอสินเชื่ออีกครั้ง ขอบคุณที่มาจาก: ghbank (https://www.ghbank.co.th/product-detail/refinance-in-2564)


RELATED ARTICLES

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อธุรกิจหอพัก อพาร์ทเม้นท์ (ข้อมูลอัปเดต เดือน ก.ค. 67)

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อธุรกิจหอพัก อพาร์ทเม้นท์ (ข้อมูลอัปเดต เดือน ก.ค. 67)

สำหรับผู้ประกอบการหอพัก อพาร์ทเม้นท์ ไม่ว่าจะเพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจหรือทำมานานแล้วอาจกำลังหาสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยในปี 2567 อยู่ ในวันนี้ทีมงาน Renthub ก็ได้รวบรวมข้อมูลอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อธุรกิจหอพัก อพาร์ทเม้นท์ (ข้อมูลอัปเดต เดือน ก.ค. 67) มาฝาก

โพสต์เมื่อ19 July 2024
แคชเชียร์เช็คคืออะไร ? ขึ้นเงินที่ไหนได้บ้าง ?

แคชเชียร์เช็คคืออะไร ? ขึ้นเงินที่ไหนได้บ้าง ?

การใช้แคชเชียร์เช็คก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่นักธุรกิจส่วนใหญ่เลือกใช้ และก็ปฏิเสธอีกไม่ได้เช่นกันว่าหลาย ๆ คน ยังไม่รู้จักว่าแคชเชียร์เช็คคืออะไร ? ต่างจากการเซ็นต์เช็คแบบธรรมดาหรือไม่ ? และสามารถนำแคชเชียร์เช็คไปขึ้นเงินได้ที่ไหน ? ซึ่งในวันนี้เราจึงจะขอพาคุณไปทำความรู้จักกับ “แคชเชียร์เช็ค” กัน

โพสต์เมื่อ10 July 2024

POPULAR ARTICLE

"กฎหมายเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟ" ในอพาร์ทเม้นท์ เรื่องสำคัญที่ผู้เช่าต้องรู้!
Renthub Logo

บริษัท ซิมเปิ้ล มีเดีย จํากัด
เลขที่ 242, 244, 246 ชั้น 2 ห้องเลขที่ A210A ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02-105-4287

COPYRIGHT © 2024, ZIMPLE MEDIA CO.,LTD, ALL RIGHTS RESERVED.

FOLLOW UP

Facebook
Line
Youtube
Instagram
Instagram
Instagram