Renthub Logo
Home Icon

14 ข้อควรรู้ ก่อนจะทำการยื่นปรับเปลี่ยนอพาร์ทเม้นท์ให้เป็นโรงแรม

BY
Renthub Editorial Team
โพสต์เมื่อ
20 August 2021
14 ข้อควรรู้ ก่อนจะทำการยื่นปรับเปลี่ยนอพาร์ทเม้นท์ให้เป็นโรงแรม

ในปัจจุบันธุรกิจต่าง ๆ ล้วนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเพื่อให้สามารถทำกำไรจากธุรกิจและทรัพย์สินที่มีได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจบริการที่หลายแห่งเริ่มปรับเปลี่ยนมาเป็นโรงแรมเพื่อให้สอดคล้องกับแหล่งท่องเที่ยวเปิดใหม่หรือความนิยมของผู้คนในท้องถิ่น แต่การปรับเปลี่ยนอพาร์ทเม้นท์ให้เป็นโรงแรมนั้นจำเป็นจะต้องมีการยื่นเรื่องขออนุญาตตามขั้นตอนทางกฎหมาย ซึ่งอพาร์ทเม้นท์แห่งนั้นจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

undefined


 1. มีพื้นที่โล่งแจ้งไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วน ของพื้นที่ทั้งหมด หมายถึงมีพื้นที่เปิดโล่งที่ไม่มีสิ่งก่อสร้างปกคลุม เป็นพื้นที่ส่วนกิจกรรมกลางแจ้งซึ่งสามารถใช้งานเป็นพื้นที่ปลอดภัยได้ในกรณีฉุกเฉิน
 2. มีการบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ภายในแต่ละห้องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ควบคุมการดัดแปลงอาคาร เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม นอกจากนี้ควรตรวจสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของพื้นที่ทางเดินร่วมให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าวด้วย
 3. ตัวอาคารตั้งอยู่ในพื้นที่ทำเลที่เหมาะสม ไม่มีสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและอนามัยของผู้เข้าพัก 
 4. การคมนาคมสะดวกปลอดภัย เส้นทางเข้าออกโรงแรมไม่ก่อให้เกิดปัญหาจราจรหรือทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนที่อยู่ใกล้อาคารได้รับความเดือดร้อน
 5. ไม่ตั้งอยู่ภายในหรือใกล้เคียงบริเวณโบราณสถาน ศาสนสถาน หรือสถานที่เคารพสักการะของประชาชน อาจทำให้ทัศนียภาพไม่เหมาะสม กระทบต่อการคงอยู่ของโบราณสถาน ตลอดจนขัดต่อขนบธรรมเนียมของท้องถิ่น
 6. มีระบบอำนวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นจุดลงทะเบียนเข้าพัก โทรศัพท์สำหรับติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกโรงแรมซึ่งสามารถจัดไว้ในส่วนนอกห้องพักได้แต่ต้องเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เข้าพัก การพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้นและส่งต่อไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียงได้ มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงอย่างทั่วถึง 
 7. ลักษณะสถาปัตยกรรมภายในต้องไม่มีความคล้ายคลึงกับศาสนวัตถุ ศาสนสถาน หรือสิ่งที่ผู้คนให้ความเคารพนับถือ 
 8. มีหมายเลขประจำห้องพักที่กำกับไว้ ด้วยหมายเลขอารบิกอย่างชัดเจน สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย ประตูห้องพักต้องมีช่องตาแมวที่สามารถมองจากภายในห้องเห็นข้างนอกได้อย่างชัดเจน
 9. หากเป็นสถานที่จอดรถแบบติดกับห้องพักของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในโรงแรมจะต้องมีลักษณะเปิดเผยไม่มิดชิดสามารถสังเกตเห็นรถได้อย่างชัดเจน 
 10. มีใบรับรองการตรวจสภาพอาคาร เพื่อยืนยันถึงความมั่นคงแข็งแรงไม่มีวัสดุเสื่อมสภาพหรือโครงสร้างอาคารชำรุด ตัวอาคาร ผู้ใช้บริการสามารถเข้าพักอาศัยเลขใช้การได้อย่างปลอดภัย 
 11. มีการจัดการระบบแสงสว่างอย่างเพียงพอ มีระบบระบายน้ำและระบบน้ำเพื่อการอุปโภคภายในห้องพัก ตลอดจนมีระบบการบำบัดน้ำเสียอย่างถูกต้องตามหลักการ ทั้งยังต้องมีระบบการระบายอากาศอีกด้วย
 12. มีระบบการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์การเกิดอัคคีภัยรองรับ มีอุปกรณ์ฉุกเฉินภายในต่างๆของอาคารอย่างครอบคลุมครบถ้วน ทั้งนี้หมายรวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าสำรองเพื่อให้ความสว่างกรณีที่ไฟฟ้าหลักดับลง
 13. มีบ่อเกรอะหรือบ่อซึมอยู่ห่างจากแหล่งน้ำธรรมชาติไม่น้อยกว่า 10 เมตร เพื่อป้องกันแหล่งน้ำธรรมชาติถูกปนเปื้อนจากน้ำเสียของโรงแรม
 14. พื้นที่ภายในแต่ละห้องต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 14 ตารางเมตร โดยไม่รับรวมห้องน้ำห้องส้วมและระเบียง 

undefined


หากมีคุณสมบัติครบถ้วนทั้ง 14 ข้อนี้ ก็สามารถยื่นปรับเปลี่ยนอพาร์ทเม้นท์ให้เป็นโรงแรมได้เลย

ในการยื่นขอปรับปรุงอพาร์ทเม้นท์ให้เป็นโรงแรมนั้นใบอนุญาตจะมีอายุให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จได้สูงสุด 3 ปี สามารถยื่นเรื่องใดที่สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคารกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งจะมีแบบฟอร์มและรายละเอียดให้ผู้ยื่นกรอกและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ Renthub ขอแนะนำว่า การดัดแปลงปรับเปลี่ยนอาคารให้เป็นโรงแรมนั้นควรคำนึงถึงความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรกเสมอ เพราะธุรกิจโรงแรมจะต้องดำเนินการบนพื้นฐานความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยของลูกค้า 

นอกจากนี้ด้านการให้บริการที่ดีนำมาซึ่งความประทับใจให้แก่ลูกค้าย่อมส่งผลดีต่อโรงแรม แต่ถ้าใครยังขาดไอเดียสำหรับตกแต่งห้องให้ตอบโจทย์กับความต้องการของผู้เข้าพัก สามารถเข้ามาหาไอเดียได้ในไอเดียที่พักสไตล์ญี่ปุ่น หรืออ่านบทความที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่ Renthub Blog  


RELATED ARTICLES

กฎหมายครอบครองปรปักษ์ คืออะไร ?

กฎหมายครอบครองปรปักษ์ คืออะไร ?

ในช่วงที่ผ่านมาหลาย ๆ คน คงจะเห็นประเด็นข่าวอันร้อนแรงเกี่ยวกับการ “ครอบครองปรปักษ์” กันมาบ้างแล้ว จนเป็นเหตุให้คำ ๆ นี้ ได้กลายเป็นคำค้นหาที่ติดอันดับใน Google ว่าการครอบครองปรปักษ์คืออะไร ? มีหลักเกณฑ์มีข้อบังคับหรือมีข้อเกี่ยวข้องกับทางกฎหมายอย่างไรบ้าง ? ซึ่งอันดับแรกเราต้องขอบอกก่อนเลยว่าการครอบครองปรปักษ์ ถือได้ว่าเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่คนไทยทุกคนควรจะต้องทำความเข้าใจและรับรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการครอบครองปรปักษ์ เพื่อที่จะได้รักษากรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของอสังหาฯ หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาในอนาคต และในวันนี้ทีมงาน Renthub จึงจะขอมาสรุปใจความสำคัญของ “การครอบครองปรปักษ์” ในแบบฉบับที่เข้าใจได้ง่าย ๆ ให้คุณได้อ่านกัน

โพสต์เมื่อ04 April 2024
เปิดวิธี "เช็คราคาประเมินที่ดินออนไลน์ 2567" ทำเองได้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก

เปิดวิธี "เช็คราคาประเมินที่ดินออนไลน์ 2567" ทำเองได้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก

หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่คิดว่าการเช็คราคาประเมินที่ดินเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก เราก็คงจะต้องขอบอกเลยว่าคุณคิด “ผิด” เพราะในปัจจุบันนี้กรมธนารักษ์และกรมที่ดินได้เปิดให้ประชาชนสามารถเช็คราคาประเมินที่ดินออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินให้เสียเวลาเหมือนในอดีต อีกทั้งเจ้าของหอพักหรือผู้ที่กำลังมองหาทำเลเพื่อสร้างหอพักอพาร์ทเม้นท์คุณก็สามารถเช็คราคาประเมินที่ดินได้ด้วยตัวเองแบบง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอน ดังต่อไปนี้...

โพสต์เมื่อ09 February 2024

POPULAR ARTICLE

"กฎหมายเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟ" ในอพาร์ทเม้นท์ เรื่องสำคัญที่ผู้เช่าต้องรู้!
Renthub Logo

บริษัท ซิมเปิ้ล มีเดีย จํากัด
เลขที่ 242, 244, 246 ชั้น 2 ห้องเลขที่ A210A ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02-105-4287

COPYRIGHT © 2019, ZIMPLE MEDIA CO.,LTD, ALL RIGHTS RESERVED.

FOLLOW UP

Facebook
Line
Youtube
Instagram