Renthub Logo
ค้นหาบทความsearch
Home Icon
HOMEHOW TOLIFESTYLEREVIEWDECORATIONLAWNEWS & EVENTS

ไปยังเว็บไซต์ RentHub

14 ข้อควรรู้ ก่อนจะทำการยื่นปรับเปลี่ยนอพาร์ทเม้นท์ให้เป็นโรงแรม

BY
Renthub Editorial Team
โพสต์เมื่อ
20 August 2021
14 ข้อควรรู้ ก่อนจะทำการยื่นปรับเปลี่ยนอพาร์ทเม้นท์ให้เป็นโรงแรม

ในปัจจุบันธุรกิจต่าง ๆ ล้วนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเพื่อให้สามารถทำกำไรจากธุรกิจและทรัพย์สินที่มีได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจบริการที่หลายแห่งเริ่มปรับเปลี่ยนมาเป็นโรงแรมเพื่อให้สอดคล้องกับแหล่งท่องเที่ยวเปิดใหม่หรือความนิยมของผู้คนในท้องถิ่น แต่การปรับเปลี่ยนอพาร์ทเม้นท์ให้เป็นโรงแรมนั้นจำเป็นจะต้องมีการยื่นเรื่องขออนุญาตตามขั้นตอนทางกฎหมาย ซึ่งอพาร์ทเม้นท์แห่งนั้นจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้


 1. มีพื้นที่โล่งแจ้งไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วน ของพื้นที่ทั้งหมด หมายถึงมีพื้นที่เปิดโล่งที่ไม่มีสิ่งก่อสร้างปกคลุม เป็นพื้นที่ส่วนกิจกรรมกลางแจ้งซึ่งสามารถใช้งานเป็นพื้นที่ปลอดภัยได้ในกรณีฉุกเฉิน
 2. มีการบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ภายในแต่ละห้องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ควบคุมการดัดแปลงอาคาร เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม นอกจากนี้ควรตรวจสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของพื้นที่ทางเดินร่วมให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าวด้วย
 3. ตัวอาคารตั้งอยู่ในพื้นที่ทำเลที่เหมาะสม ไม่มีสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและอนามัยของผู้เข้าพัก 
 4. การคมนาคมสะดวกปลอดภัย เส้นทางเข้าออกโรงแรมไม่ก่อให้เกิดปัญหาจราจรหรือทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนที่อยู่ใกล้อาคารได้รับความเดือดร้อน
 5. ไม่ตั้งอยู่ภายในหรือใกล้เคียงบริเวณโบราณสถาน ศาสนสถาน หรือสถานที่เคารพสักการะของประชาชน อาจทำให้ทัศนียภาพไม่เหมาะสม กระทบต่อการคงอยู่ของโบราณสถาน ตลอดจนขัดต่อขนบธรรมเนียมของท้องถิ่น
 6. มีระบบอำนวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นจุดลงทะเบียนเข้าพัก โทรศัพท์สำหรับติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกโรงแรมซึ่งสามารถจัดไว้ในส่วนนอกห้องพักได้แต่ต้องเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เข้าพัก การพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้นและส่งต่อไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียงได้ มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงอย่างทั่วถึง 
 7. ลักษณะสถาปัตยกรรมภายในต้องไม่มีความคล้ายคลึงกับศาสนวัตถุ ศาสนสถาน หรือสิ่งที่ผู้คนให้ความเคารพนับถือ 
 8. มีหมายเลขประจำห้องพักที่กำกับไว้ ด้วยหมายเลขอารบิกอย่างชัดเจน สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย ประตูห้องพักต้องมีช่องตาแมวที่สามารถมองจากภายในห้องเห็นข้างนอกได้อย่างชัดเจน
 9. หากเป็นสถานที่จอดรถแบบติดกับห้องพักของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในโรงแรมจะต้องมีลักษณะเปิดเผยไม่มิดชิดสามารถสังเกตเห็นรถได้อย่างชัดเจน 
 10. มีใบรับรองการตรวจสภาพอาคาร เพื่อยืนยันถึงความมั่นคงแข็งแรงไม่มีวัสดุเสื่อมสภาพหรือโครงสร้างอาคารชำรุด ตัวอาคาร ผู้ใช้บริการสามารถเข้าพักอาศัยเลขใช้การได้อย่างปลอดภัย 
 11. มีการจัดการระบบแสงสว่างอย่างเพียงพอ มีระบบระบายน้ำและระบบน้ำเพื่อการอุปโภคภายในห้องพัก ตลอดจนมีระบบการบำบัดน้ำเสียอย่างถูกต้องตามหลักการ ทั้งยังต้องมีระบบการระบายอากาศอีกด้วย
 12. มีระบบการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์การเกิดอัคคีภัยรองรับ มีอุปกรณ์ฉุกเฉินภายในต่างๆของอาคารอย่างครอบคลุมครบถ้วน ทั้งนี้หมายรวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าสำรองเพื่อให้ความสว่างกรณีที่ไฟฟ้าหลักดับลง
 13. มีบ่อเกรอะหรือบ่อซึมอยู่ห่างจากแหล่งน้ำธรรมชาติไม่น้อยกว่า 10 เมตร เพื่อป้องกันแหล่งน้ำธรรมชาติถูกปนเปื้อนจากน้ำเสียของโรงแรม
 14. พื้นที่ภายในแต่ละห้องต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 14 ตารางเมตร โดยไม่รับรวมห้องน้ำห้องส้วมและระเบียง 


หากมีคุณสมบัติครบถ้วนทั้ง 14 ข้อนี้ ก็สามารถยื่นปรับเปลี่ยนอพาร์ทเม้นท์ให้เป็นโรงแรมได้เลย

ในการยื่นขอปรับปรุงอพาร์ทเม้นท์ให้เป็นโรงแรมนั้นใบอนุญาตจะมีอายุให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จได้สูงสุด 3 ปี สามารถยื่นเรื่องใดที่สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคารกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งจะมีแบบฟอร์มและรายละเอียดให้ผู้ยื่นกรอกและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ Renthub ขอแนะนำว่า การดัดแปลงปรับเปลี่ยนอาคารให้เป็นโรงแรมนั้นควรคำนึงถึงความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรกเสมอ เพราะธุรกิจโรงแรมจะต้องดำเนินการบนพื้นฐานความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยของลูกค้า 

นอกจากนี้ด้านการให้บริการที่ดีนำมาซึ่งความประทับใจให้แก่ลูกค้าย่อมส่งผลดีต่อโรงแรม แต่ถ้าใครยังขาดไอเดียสำหรับตกแต่งห้องให้ตอบโจทย์กับความต้องการของผู้เข้าพัก สามารถเข้ามาหาไอเดียได้ในไอเดียที่พักสไตล์ญี่ปุ่น หรืออ่านบทความที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่ Renthub Blog  


RELATED ARTICLES

How to วิธีขอติดตั้งน้ำประปาหอพัก อพาร์ทเม้นท์

How to วิธีขอติดตั้งน้ำประปาหอพัก อพาร์ทเม้นท์

เม้นท์ เจ้าของหอพักมือใหม่ต้องรีบเข้ามาอ่านบทความนี้แบบด่วนๆ เพราะวันนี้ Renthub ได้นำวิธีการขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาสำหรับหอพัก/อพาร์ทเม้นท์มาฝาก!

โพสต์เมื่อ19 May 2023
เตรียมตัวรีไฟแนนซ์หอพักอพาร์ทเม้นท์ควรรู้เรื่องอะไรบ้าง ?

เตรียมตัวรีไฟแนนซ์หอพักอพาร์ทเม้นท์ควรรู้เรื่องอะไรบ้าง ?

ผู้ประกอบการหอพักท่านใด ที่ต้องการรีไฟแนนซ์หอพัก คงต้องรีบมาอ่านบทความนี้แบบด่วนๆ เพราะ Renthub ได้รวบรวมข้อมูลที่คุณต้องรู้มาฝาก!

โพสต์เมื่อ06 November 2021

POPULAR ARTICLE

เปิดวิธี "เช็คราคาประเมินที่ดินออนไลน์ 2567" ทำเองได้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก

เปิดวิธี "เช็คราคาประเมินที่ดินออนไลน์ 2567" ทำเองได้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก

หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่คิดว่าการเช็คราคาประเมินที่ดินเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก เราก็คงจะต้องขอบอกเลยว่าคุณคิด “ผิด” เพราะในปัจจุบันนี้กรมธนารักษ์และกรมที่ดินได้เปิดให้ประชาชนสามารถเช็คราคาประเมินที่ดินออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินให้เสียเวลาเหมือนในอดีต อีกทั้งเจ้าของหอพักหรือผู้ที่กำลังมองหาทำเลเพื่อสร้างหอพักอพาร์ทเม้นท์คุณก็สามารถเช็คราคาประเมินที่ดินได้ด้วยตัวเองแบบง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอน ดังต่อไปนี้...

โพสต์เมื่อ09 February 2024
อัปเดต "ภาษีธุรกิจให้เช่าหอพักอพาร์ทเม้นท์" ที่ผู้ประกอบการต้องรู้

อัปเดต "ภาษีธุรกิจให้เช่าหอพักอพาร์ทเม้นท์" ที่ผู้ประกอบการต้องรู้

สำหรับในบทความนี้ทางทีมงาน Renthub ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับภาษีธุรกิจการให้เช่าหอพัก/อพาร์ทเม้นท์ที่ต้องรู้มาฝาก เพื่อให้เจ้าของหอพักอพาร์ทเม้นท์หรือผู้ที่มีแพลนจะเปิดกิจการหอพักอพาร์ทเม้นท์ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีของธุรกิจประเภทนี้ได้ดีมากยิ่งขึ้น โดยข้อมูลทั้งหมดทีมงานฯ ได้นำมาจาก “กองกฎหมาย กรมสรรพากร” และถ้าพร้อมแล้ว เราไปพบกับ “ภาษีธุรกิจให้เช่าอพาร์ทเม้นท์ที่ผู้ประกอบการต้องรู้” พร้อม ๆ กันเลย

โพสต์เมื่อ21 January 2024
เตรียมตัวให้พร้อม! สรุปรายการลดหย่อนภาษีปี 2566

เตรียมตัวให้พร้อม! สรุปรายการลดหย่อนภาษีปี 2566

ในช่วงเวลาสิ้นปี นอกเหนือจากกลิ่นอายของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่คนไทย(ผู้มีรายได้)ทุกคนจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเลยก็คือ “การยื่นภาษี” ซึ่งในวันนี้เราก็จะขอมากล่าวถึงรายการลดหย่อนภาษีปี 2566 ที่กฎหมายกำหนดให้สามารถนำไปหักออกจากเงินได้ที่ต้องเสียภาษี เพื่อช่วยบรรเทาภาระภาษีให้กับประชาชน ทั้งนี้ในปี 2566 รายการลดหย่อนภาษีมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากปี 2565 และรายการลดหย่อนภาษีปี 2566 จะมีอะไรบ้างนั้น เราไปติดตามข้อมูลที่ทางทีมงานได้นำมาฝากพร้อม ๆ กันเลย

โพสต์เมื่อ21 November 2023
เวนคืนที่ดินคืออะไร ? ได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่ ? หาคำตอบได้ในบทความนี้

เวนคืนที่ดินคืออะไร ? ได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่ ? หาคำตอบได้ในบทความนี้

หลาย ๆ คน คงจะเคยได้ยินคำว่า “เวนคืนที่ดิน” กันมาบ้างแล้วใช่ไหมล่ะคะ ? แต่เราก็เชื่อได้เลยค่ะว่าไม่มีใครที่จะอยากโดนเวนคืนที่ดินอย่างแน่นอน เพราะว่าเราจะต้องสูญเสียที่อยู่หรือที่ดินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ทดแทนให้ก็ตาม และในวันนี้เราจึงจะขอพาคุณไปทำความรู้จักกับการเวนคืนที่ดิน ว่ามันคืออะไร ? ได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่ ? และเรามีวิธีการเช็คพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงจะโดนเวนคืนที่ดินหรือไม่มาฝากอีกด้วยค่ะ

โพสต์เมื่อ16 November 2023
Renthub Logo

บริษัท ซิมเปิ้ล มีเดีย จํากัด
เลขที่ 242, 244, 246 ชั้น 2 ห้องเลขที่ A210A ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02-105-4287

COPYRIGHT © 2019, ZIMPLE MEDIA CO.,LTD, ALL RIGHTS RESERVED.

FOLLOW UP

Facebook
Line
Youtube
Instagram