Renthub Logo
ค้นหาบทความsearch
Home Icon
HOMEHOW TOLIFESTYLEREVIEWDECORATIONLAWNEWS & EVENTS

ไปยังเว็บไซต์ RentHub

Q&A พระราชบัญญัติควบคุมอาคารเกี่ยวกับการสร้างหอพัก อพาร์ทเม้นท์

BY
Natni P.
โพสต์เมื่อ
31 October 2021
Q&A พระราชบัญญัติควบคุมอาคารเกี่ยวกับการสร้างหอพัก อพาร์ทเม้นท์

หลายๆ คนหันมาจับธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์กันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสร้างหอพัก สร้างอพาร์ทเม้นท์ในเขตเศรษฐกิจ ใกล้สถานศึกษา หรือใกล้ศูนย์ราชการ เพราะต้องยอมรับว่าธุรกิจแนวอสังหาฯ เป็นธุรกิจเสือนอนกิน (ถ้ามีการวางแผนและการดำเนินงานที่ดี) อีกทั้งที่ดินที่ใช้ทำสิ่งปลูกหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์นนั้น นับวันก็จะยิ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นทุกปีๆ ตามความต้องการของตลาดอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย

และสำหรับการสร้างหอพักหรือสร้างอพาร์ทเม้นท์นั้น จะต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายตลอดจนเทศบัญญัติของแต่ละท้องที่ให้ชัดเจน โดยเฉพาะพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าพักอาศัยตลอดจนประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบตัวอาคาร ดังนั้นเมื่อมีข้อกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องจึงทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการสร้างหอพัก สร้างอพาร์ทเม้นท์ตามมาอย่างมากมาย ซึ่งทาง Renthub ได้รวบรวมคำตอบที่หลายๆ คน ค้างคาใจมาตอบให้คุณได้หายสงสัยกันแล้วในบทความนี้!  

Q : คำว่า “อาคารสูง” ต้องมีความสูงเกินกี่เมตร โดยวัดระดับความสูงถึงส่วนใดเป็นหลัก ?

A : ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ระบุไว้ว่า “อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างไปจนถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังชั้นสูงสุด” หากต้องการสร้างหอพัก สร้างอพาร์ทเม้นท์ที่สูงมากกว่า 23 เมตร ก็ถือว่าเป็นอาคารสูง 

Q : การก่อสร้างอาคารประเภทใดบ้างที่ต้องมีวิศวกรและสถาปนิกตรวจสอบระบบความปลอดภัยของอาคาร ?

A : สำหรับอาคารที่ต้องมีวิศวกรและสถาปนิกตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยในด้านต่างๆ ของอาคาร ได้แก่ อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ  อาคารชุมนุมคน และอาคารตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เมื่อตรวจสอบแล้วจะต้องรายงานผลไปยังเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง เพื่อพิจารณาการออกรับรองการตรวจสอบอาคาร 

Q : มีกฎข้อบังคับหรือไม่ว่าการสร้างหอพัก สร้างอพาร์ทเม้นท์ต้องมีขนาดพื้นที่ภายในแต่ละห้องเท่าไหร่ ?

A : ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 พ.ศ. 2543 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ข้อ 19 ความว่า “อาคารอยู่อาศัยรวมต้องมีพื้นที่ภายในแต่ละหน่วยที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร” ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เช่าพักอาศัยมีพื้นที่ในการจัดเก็บของใช้ส่วนตัว มีพื้นที่สำหรับทำงานภายใน และเพื่อความไม่แออัดหมักหมมจนยากแก่การทำความสะอาด ซึ่งห้องพักอาศัยที่มีพื้นที่มากกว่า 20 ตารางเมตร จะสะดวกเคลื่อนย้ายสิ่งของในกรณีเกิดเหตุเร่งด่วน และที่สำคัญห้องที่มีความกว้างจะช่วยลดความเครียดของผู้อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี  

Q : สร้างหอพัก สร้างอพาร์ทเม้นท์ทุกหลังจำเป็นจะต้องสร้างบันไดหนีไฟด้วยหรือไม่ ?

A : อาคารที่พักอาศัยที่มีความสูง 4 ชั้น ขึ้นไป และรวมถึงอาคาร 3 ชั้นที่มีพื้นที่ดาดฟ้าขนาดมากกว่า 16 ตารางเมตร จำเป็นจะต้องมีบันไดหนีไฟ และสร้างบันไดหนีไฟให้ถูกต้องตามกฎกระทรวง ซึ่งบันไดหนีไฟนี้ต้องมีความกว้างมากกว่า 60 ซม. เพื่อให้การอพยพในกรณีฉุกเฉินทำได้สะดวกและรวดเร็ว

จะเห็นได้ว่าในการสร้างหอพัก สร้างอพาร์ทเม้นท์ มีรายละเอียดปลีกย่อยที่เกี่ยวพันกับข้อกฎหมายซึ่งเป็นข้อบังคับให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและชัดเจน นอกจากนี้ยังมีกฎหมายควบคุมในการบริหารงานธุรกิจหอพักและห้องเช่า เพื่อสร้างมาตรฐานการบริการของผู้ให้เช่าและป้องกันไม่ให้ผู้เช่าถูกเอาเปรียบจากจากสัญญาเช่าอีกด้วย 

โดยผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจให้เช่าอยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์นอกจากจะต้องทำความเข้าใจกับข้อกฎหมาย/กฎกระทรวงที่กล่าวไว้ในข้างต้นแล้ว คุณยังต้องตรวจสอบระเบียบเทศบัญญัติของแต่ละพื้นที่ให้แน่ชัดและดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอย่างถูกกฎหมาย เพื่อให้สิ่งปลูกสร้างนั้นได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนั่นเอง 

และนอกจากจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคารแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้กำลังต้องการประกอบธุรกิจหอพัก อพาร์ทเม้นต์จะต้องรู้เลยก็คือการจ่าย “ภาษี” สำหรับเจ้าของธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ ซึ่งคุณสามารถติดตามอ่านละเอียดที่สำคัญได้ที่ > > “ภาษี” เรื่องต้องรู้สำหรับเจ้าของธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ 


RELATED ARTICLES

How to วิธีขอติดตั้งน้ำประปาหอพัก อพาร์ทเม้นท์

How to วิธีขอติดตั้งน้ำประปาหอพัก อพาร์ทเม้นท์

เม้นท์ เจ้าของหอพักมือใหม่ต้องรีบเข้ามาอ่านบทความนี้แบบด่วนๆ เพราะวันนี้ Renthub ได้นำวิธีการขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาสำหรับหอพัก/อพาร์ทเม้นท์มาฝาก!

โพสต์เมื่อ19 May 2023
เตรียมตัวรีไฟแนนซ์หอพักอพาร์ทเม้นท์ควรรู้เรื่องอะไรบ้าง ?

เตรียมตัวรีไฟแนนซ์หอพักอพาร์ทเม้นท์ควรรู้เรื่องอะไรบ้าง ?

ผู้ประกอบการหอพักท่านใด ที่ต้องการรีไฟแนนซ์หอพัก คงต้องรีบมาอ่านบทความนี้แบบด่วนๆ เพราะ Renthub ได้รวบรวมข้อมูลที่คุณต้องรู้มาฝาก!

โพสต์เมื่อ06 November 2021

POPULAR ARTICLE

เปิดวิธี "เช็คราคาประเมินที่ดินออนไลน์ 2567" ทำเองได้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก

เปิดวิธี "เช็คราคาประเมินที่ดินออนไลน์ 2567" ทำเองได้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก

หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่คิดว่าการเช็คราคาประเมินที่ดินเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก เราก็คงจะต้องขอบอกเลยว่าคุณคิด “ผิด” เพราะในปัจจุบันนี้กรมธนารักษ์และกรมที่ดินได้เปิดให้ประชาชนสามารถเช็คราคาประเมินที่ดินออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินให้เสียเวลาเหมือนในอดีต อีกทั้งเจ้าของหอพักหรือผู้ที่กำลังมองหาทำเลเพื่อสร้างหอพักอพาร์ทเม้นท์คุณก็สามารถเช็คราคาประเมินที่ดินได้ด้วยตัวเองแบบง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอน ดังต่อไปนี้...

โพสต์เมื่อ09 February 2024
อัปเดต "ภาษีธุรกิจให้เช่าหอพักอพาร์ทเม้นท์" ที่ผู้ประกอบการต้องรู้

อัปเดต "ภาษีธุรกิจให้เช่าหอพักอพาร์ทเม้นท์" ที่ผู้ประกอบการต้องรู้

สำหรับในบทความนี้ทางทีมงาน Renthub ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับภาษีธุรกิจการให้เช่าหอพัก/อพาร์ทเม้นท์ที่ต้องรู้มาฝาก เพื่อให้เจ้าของหอพักอพาร์ทเม้นท์หรือผู้ที่มีแพลนจะเปิดกิจการหอพักอพาร์ทเม้นท์ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีของธุรกิจประเภทนี้ได้ดีมากยิ่งขึ้น โดยข้อมูลทั้งหมดทีมงานฯ ได้นำมาจาก “กองกฎหมาย กรมสรรพากร” และถ้าพร้อมแล้ว เราไปพบกับ “ภาษีธุรกิจให้เช่าอพาร์ทเม้นท์ที่ผู้ประกอบการต้องรู้” พร้อม ๆ กันเลย

โพสต์เมื่อ21 January 2024
เตรียมตัวให้พร้อม! สรุปรายการลดหย่อนภาษีปี 2566

เตรียมตัวให้พร้อม! สรุปรายการลดหย่อนภาษีปี 2566

ในช่วงเวลาสิ้นปี นอกเหนือจากกลิ่นอายของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่คนไทย(ผู้มีรายได้)ทุกคนจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเลยก็คือ “การยื่นภาษี” ซึ่งในวันนี้เราก็จะขอมากล่าวถึงรายการลดหย่อนภาษีปี 2566 ที่กฎหมายกำหนดให้สามารถนำไปหักออกจากเงินได้ที่ต้องเสียภาษี เพื่อช่วยบรรเทาภาระภาษีให้กับประชาชน ทั้งนี้ในปี 2566 รายการลดหย่อนภาษีมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากปี 2565 และรายการลดหย่อนภาษีปี 2566 จะมีอะไรบ้างนั้น เราไปติดตามข้อมูลที่ทางทีมงานได้นำมาฝากพร้อม ๆ กันเลย

โพสต์เมื่อ21 November 2023
เวนคืนที่ดินคืออะไร ? ได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่ ? หาคำตอบได้ในบทความนี้

เวนคืนที่ดินคืออะไร ? ได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่ ? หาคำตอบได้ในบทความนี้

หลาย ๆ คน คงจะเคยได้ยินคำว่า “เวนคืนที่ดิน” กันมาบ้างแล้วใช่ไหมล่ะคะ ? แต่เราก็เชื่อได้เลยค่ะว่าไม่มีใครที่จะอยากโดนเวนคืนที่ดินอย่างแน่นอน เพราะว่าเราจะต้องสูญเสียที่อยู่หรือที่ดินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ทดแทนให้ก็ตาม และในวันนี้เราจึงจะขอพาคุณไปทำความรู้จักกับการเวนคืนที่ดิน ว่ามันคืออะไร ? ได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่ ? และเรามีวิธีการเช็คพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงจะโดนเวนคืนที่ดินหรือไม่มาฝากอีกด้วยค่ะ

โพสต์เมื่อ16 November 2023
Renthub Logo

บริษัท ซิมเปิ้ล มีเดีย จํากัด
เลขที่ 242, 244, 246 ชั้น 2 ห้องเลขที่ A210A ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02-105-4287

COPYRIGHT © 2019, ZIMPLE MEDIA CO.,LTD, ALL RIGHTS RESERVED.

FOLLOW UP

Facebook
Line
Youtube
Instagram