Renthub Logo
ค้นหาบทความsearch
Home Icon
HOMEHOW TOLIFESTYLEREVIEWDECORATIONLAWNEWS & EVENTS

ไปยังเว็บไซต์ RentHub

รวม “ขั้นตอนการฟ้องขับไล่ผู้เช่า” สำหรับเจ้าของหอพัก

BY
Natni P.
โพสต์เมื่อ
17 August 2022
รวม “ขั้นตอนการฟ้องขับไล่ผู้เช่า” สำหรับเจ้าของหอพัก

อีกหนึ่งปัญหาที่เจ้าของหอพัก/อพาร์ทเม้นท์ มักจะต้องพบเจอกันอยู่เป็นประจำเลยก็คือ “ผู้เช่าไม่จ่าย/ค้างค่าเช่า” ซึ่งถ้าเป็นในกรณีที่สามารถทวงถามหรือผ่อนผันกันได้ มันก็คงจะไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่อะไรนัก แต่! สำหรับกรณีที่ผู้เช่ายังเพิกเฉย ไม่ผ่อนผัน ไม่เข้ามาเจรจา ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่ายแล้วล่ะก็ สิ่งที่เจ้าของหอพัก/อพาร์ทเม้นท์จะต้องทำเลยก็คือการฟ้องร้องต่อศาล แต่ทั้งนี้ก่อนที่จะถึงขั้นตอนการฟ้องร้องนั้น มันยังมีรายละเอียดที่ในการทวงค่าเช่าที่คุณสามารถทำได้ ซึ่งรายละเอียดจะมีอะไรบ้างนั้นเราไปติดตามพร้อมๆ กันเลย

1.ก่อนการฟ้องขับไล่ผู้เช่า คุณจำเป็นที่จะต้องบอกเลิกสัญญาเช่าก่อน

อันดับแรกเราต้องขอบอกก่อนเลยว่า “การฟ้องขับไล่ผู้เช่า” นั้น ถือได้ว่าเป็นมาตรการขั้นเด็ดขาดที่จะใช้ในกรณีที่ผู้เช่าไม่ยอมขนย้ายสิ่งของออกไปจากหอพัก/อพาร์ทเม้นท์จริงๆ แต่! ก่อนที่จะถึงขั้นตอนฟ้องร้องขับไล่ผู้เช่านั้น เจ้าของหอพัก/อพาร์ทเม้นท์ “จำเป็นที่จะต้องบอกบอกเลิกสัญญาเช่า” เสียก่อน โดยการบอกเลยสัญญาเช่านั้นทางกฎหมายจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ซึ่งประกอบไปด้วย

การเช่าอาศัยแบบรายวัน

ในกรณีที่ผู้เช่าไม่จ่ายค่าเช่าแบบรายวัน คุณสามารถบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยที่ไม่ต้องแจ้งกับทางผู้เช่าให้รู้ล่วงหน้า

การเช่าอาศัยแบบรายเดือน

กรณีที่ผู้เช่าไม่ยอมจ่ายค่าเช่าแบบรายเดือน จะมีความยุ่งยากมากกว่าแบบรายวันเล็กน้อย เพราะถ้าหากคุณต้องการบอกเลิกสัญญาเช่า คุณจำเป็นที่จะต้องแจ้งให้กับผู้เช่าได้รู้ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน เพื่อให้ผู้เช่าได้เตรียมตัวขนย้ายทรัพย์สินและหาที่พักแห่งใหม่

2.บอกเลิกสัญญาเช่าเรียบร้อยแล้ว แต่ผู้เช่ายังไม่ย้ายออกทำอย่างไรดี ?

ลำดับต่อมา หากคุณได้ทำการบอกเลิกสัญญาเช่าไปเรียบร้อยแล้ว แต่! ผู้เช่าก็ยังเพิกเฉยและไม่ทำการย้ายออกภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด สิ่งที่เจ้าของหอพัก/อพาร์ทเม้นท์สามารถทำได้เลยก็คือ “การตรวจสอบสิทธิของผู้ให้เช่าตามสัญญาเช่าว่าผู้ให้เช่ามีสิทธิดำเนินการอย่างไรได้บ้างกับผู้เช่าในกรณีเช่นนี้” ซึ่งภายในสัญญาของแต่ละหอพักก็จะมีการดำเนินเรื่องที่แตกต่างกันออกไป อาทิเช่น

  • การยึดเงินประกัน
  • การยุติการให้บริการสาธารณูปโภค (การตัดน้ำ ตัดไฟ ตัดอินเตอร์เน็ต การยกเลิกระบบคีย์การ์ดของห้องพักนั้นๆ)
  • การเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดชำระ (ค่าปรับรายวัน )
  • การเข้าไปขนย้ายหรือยึดทรัพย์สินภายในห้องของผู้เช่า ** แต่ในกรณีนี้คุณ “จำเป็นที่จะต้องทำหนังสือบอกเลิกสัญญาให้ผู้เช่ารับรู้ก่อน” ไม่เช่นนั้นผู้เช่าจะสามารถฟ้องร้องคุณได้ เพราะถือว่าคุณได้ทำการบุกรุกและรบกวนสิทธิของผู้เช่าโดยที่ไม่มีการแจ้งล่วงหน้าให้รับทราบก่อน ซึ่งถือว่าเป็นคดีอาญาเลยทีเดียว (และถ้าจะให้เราแนะนำ การขนย้ายหรือยึดทรัพย์สินภายในห้องของผู้เช่า ควรจะดำเนินการหลังจากที่มีการฟ้องขับไล่ผู้เช่าและใช้อำนาจคำสั่งของศาลในการดำเนินการ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการ Seve เจ้าของหอพัก/อพาร์ทเม้นท์ จากการที่จะถูกผู้เช่าหัวหมอวนกลับมาฟ้องร้องในภายหลังนั่นเอง)

3.ฟ้องร้องขับไล่ผู้เช่า

มาถึงมาตรการขั้นเด็ดขาดสำหรับผู้เช่าที่ไม่ยอมจ่ายค่าเช่าและไม่ยอมย้ายออก ซึ่งนั่นก็คือ “การฟ้องร้องขับไล่ผู้เช่า” โดยเจ้าของหอพัก/อพาร์ทเม้นท์สามารถดำเนินการทางกฎหมายได้เลยทันที ไม่ว่าจะเป็น...

  • การแต่งตั้งทนายความเพื่อกล่าวทวงถามและดำเนินคดี
  • การฟ้องร้องดำเนินคดีขับไล่ รวมไปถึงเจ้าของหอพัก/อพาร์ทเม้นท์สามารถเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ อาทิเช่น ค่าเช่าที่ยังคงค้างชำระอยู่ ค่าปรับ ดอกเบี้ยการผิดนัดชำระ ค่าน้ำ ค่าไฟ ฯลฯ ทั้งนี้การฟ้องดำเนินคดีเรียกร้องค่าเช่ามีกำหนดอายุความ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ผิดนัดชำระ และสิทธิในการฟ้องดำเนินคดีเพื่อเรียกร้องตามสัญญาเช่า (เช่น ค่าปรับ ค่าเสียหายกับทรัพย์ที่เช่า) จะมีอายุความเพียง 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ส่งคืนทรัพย์สินที่เช่า

และในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้เช่าชำระค่าเช่าที่ค้างไว้ แต่! ผู้เช่ายังคงเพิกเฉย ทางเจ้าของหอพักสามารถดำเนินการบังคับคดีกับผู้เช่าต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการยึดทรัพย์ภายในห้องพัก/การขายทอดทรัพย์สินสู่ตลาด เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ค่าเช่าที่ค้างชำระต่อไป

สิ่งที่เจ้าของหอพัก/อพาร์ทเม้นท์ห้ามทำอย่างเด็ดขาด หากผู้เช่าไม่จ่ายค่าเช่า!

  • ขับไล่ผู้เช่าออกจากสถานที่เช่าด้วยตนเอง
  • ทำร้ายร่างกาย บังคับขู่เข็น หรือทำลายทรัพย์สินของผู้เช่า

เนื่องจากการกระทำทั้ง 2 ข้อนี้ อาจจะทำให้ผู้เช่าสามารถฟ้องร้องเจ้าของหอพัก/อพาร์ทเม้นท์ได้ทั้งทางอาญาและทางแพ่ง ดังนั้นทางออกที่ดีที่สุด คือให้คุณทำการบอกเลิกสัญญาเช่าและถ้าหากผู้เช่ายังคงเพิกเฉย ลำดับต่อมาก็คือการฟ้องร้องขับไล่ผู้เช่าตามข้อมูลที่เราได้กล่าวไปข้างต้นจะดีที่สุด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.wonder.legal/th 

RELATED ARTICLES

How to วิธีขอติดตั้งน้ำประปาหอพัก อพาร์ทเม้นท์

How to วิธีขอติดตั้งน้ำประปาหอพัก อพาร์ทเม้นท์

เม้นท์ เจ้าของหอพักมือใหม่ต้องรีบเข้ามาอ่านบทความนี้แบบด่วนๆ เพราะวันนี้ Renthub ได้นำวิธีการขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาสำหรับหอพัก/อพาร์ทเม้นท์มาฝาก!

โพสต์เมื่อ19 May 2023
เตรียมตัวรีไฟแนนซ์หอพักอพาร์ทเม้นท์ควรรู้เรื่องอะไรบ้าง ?

เตรียมตัวรีไฟแนนซ์หอพักอพาร์ทเม้นท์ควรรู้เรื่องอะไรบ้าง ?

ผู้ประกอบการหอพักท่านใด ที่ต้องการรีไฟแนนซ์หอพัก คงต้องรีบมาอ่านบทความนี้แบบด่วนๆ เพราะ Renthub ได้รวบรวมข้อมูลที่คุณต้องรู้มาฝาก!

โพสต์เมื่อ06 November 2021

POPULAR ARTICLE

เปิดวิธี "เช็คราคาประเมินที่ดินออนไลน์ 2567" ทำเองได้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก

เปิดวิธี "เช็คราคาประเมินที่ดินออนไลน์ 2567" ทำเองได้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก

หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่คิดว่าการเช็คราคาประเมินที่ดินเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก เราก็คงจะต้องขอบอกเลยว่าคุณคิด “ผิด” เพราะในปัจจุบันนี้กรมธนารักษ์และกรมที่ดินได้เปิดให้ประชาชนสามารถเช็คราคาประเมินที่ดินออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินให้เสียเวลาเหมือนในอดีต อีกทั้งเจ้าของหอพักหรือผู้ที่กำลังมองหาทำเลเพื่อสร้างหอพักอพาร์ทเม้นท์คุณก็สามารถเช็คราคาประเมินที่ดินได้ด้วยตัวเองแบบง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอน ดังต่อไปนี้...

โพสต์เมื่อ09 February 2024
อัปเดต "ภาษีธุรกิจให้เช่าหอพักอพาร์ทเม้นท์" ที่ผู้ประกอบการต้องรู้

อัปเดต "ภาษีธุรกิจให้เช่าหอพักอพาร์ทเม้นท์" ที่ผู้ประกอบการต้องรู้

สำหรับในบทความนี้ทางทีมงาน Renthub ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับภาษีธุรกิจการให้เช่าหอพัก/อพาร์ทเม้นท์ที่ต้องรู้มาฝาก เพื่อให้เจ้าของหอพักอพาร์ทเม้นท์หรือผู้ที่มีแพลนจะเปิดกิจการหอพักอพาร์ทเม้นท์ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีของธุรกิจประเภทนี้ได้ดีมากยิ่งขึ้น โดยข้อมูลทั้งหมดทีมงานฯ ได้นำมาจาก “กองกฎหมาย กรมสรรพากร” และถ้าพร้อมแล้ว เราไปพบกับ “ภาษีธุรกิจให้เช่าอพาร์ทเม้นท์ที่ผู้ประกอบการต้องรู้” พร้อม ๆ กันเลย

โพสต์เมื่อ21 January 2024
เตรียมตัวให้พร้อม! สรุปรายการลดหย่อนภาษีปี 2566

เตรียมตัวให้พร้อม! สรุปรายการลดหย่อนภาษีปี 2566

ในช่วงเวลาสิ้นปี นอกเหนือจากกลิ่นอายของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่คนไทย(ผู้มีรายได้)ทุกคนจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเลยก็คือ “การยื่นภาษี” ซึ่งในวันนี้เราก็จะขอมากล่าวถึงรายการลดหย่อนภาษีปี 2566 ที่กฎหมายกำหนดให้สามารถนำไปหักออกจากเงินได้ที่ต้องเสียภาษี เพื่อช่วยบรรเทาภาระภาษีให้กับประชาชน ทั้งนี้ในปี 2566 รายการลดหย่อนภาษีมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากปี 2565 และรายการลดหย่อนภาษีปี 2566 จะมีอะไรบ้างนั้น เราไปติดตามข้อมูลที่ทางทีมงานได้นำมาฝากพร้อม ๆ กันเลย

โพสต์เมื่อ21 November 2023
เวนคืนที่ดินคืออะไร ? ได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่ ? หาคำตอบได้ในบทความนี้

เวนคืนที่ดินคืออะไร ? ได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่ ? หาคำตอบได้ในบทความนี้

หลาย ๆ คน คงจะเคยได้ยินคำว่า “เวนคืนที่ดิน” กันมาบ้างแล้วใช่ไหมล่ะคะ ? แต่เราก็เชื่อได้เลยค่ะว่าไม่มีใครที่จะอยากโดนเวนคืนที่ดินอย่างแน่นอน เพราะว่าเราจะต้องสูญเสียที่อยู่หรือที่ดินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ทดแทนให้ก็ตาม และในวันนี้เราจึงจะขอพาคุณไปทำความรู้จักกับการเวนคืนที่ดิน ว่ามันคืออะไร ? ได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่ ? และเรามีวิธีการเช็คพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงจะโดนเวนคืนที่ดินหรือไม่มาฝากอีกด้วยค่ะ

โพสต์เมื่อ16 November 2023
Renthub Logo

บริษัท ซิมเปิ้ล มีเดีย จํากัด
เลขที่ 242, 244, 246 ชั้น 2 ห้องเลขที่ A210A ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02-105-4287

COPYRIGHT © 2019, ZIMPLE MEDIA CO.,LTD, ALL RIGHTS RESERVED.

FOLLOW UP

Facebook
Line
Youtube
Instagram