Renthub Logo
Home Icon

รวมรายชื่อสนามสอบ A-Level 67 วันที่ 16-18 มี.ค. 67 นี้

BY
Vivian B.
โพสต์เมื่อ
11 February 2024
รวมรายชื่อสนามสอบ A-Level 67 วันที่ 16-18 มี.ค. 67 นี้

สวัสดีน้อง ๆ ที่กำลังจะจบ ม.6 และกำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาแบบเต็มตัวทุกคนค่ะ พี่เชื่อว่าน้อง ๆ คงจะอยู่ในช่วงเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยที่ใฝ่ฝันกันอยู่แน่ ๆ โดยในปีการศึกษา 2567 ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เปิดรับสมัครสอบ A-Level ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีสนามสอบทั้งหมด 142 แห่ง และในวันนี้พี่วิเวียนจะขอนำรายชื่อ “สนามสอบ A-Level 67” ของแต่ละจังหวัดมาฝากกัน ซึ่งวันที่จะมีการสอบก็คือวันที่ 16-18 มี.ค. 67 นี้ 

ทั้งนี้พี่จะขอไล่สนามสอบ A-Level 67 ตามชื่อตัวอักษรของจังหวัดก่อนนะคะ รวมไปถึงจะบอกรายละเอียดด้วยว่าสอบวันที่เท่าไหร่ ? มีประเภทห้องสอบแบบไหน ? เพื่อที่ว่าน้อง ๆ จะได้เตรียมความพร้อมในการเดินทางไปสอบ และซึ่งถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันที่สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดกระบี่กันเลยค่ะ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดกระบี่

 • อำมาตย์พานิชนุกูล : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ราชวินิต มัธยม : สอบวันที่ 16, 17 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ : สอบวันที่ 16, 17 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ และ ห้องสำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
 • วัดสุทธิวราราม : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • เตรียมอุดมศึกษา : สอบวันที่ 16, 17 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • สามเสนวิทยาลัย : สอบวันที่ 16, 17 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • สารวิทยา : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • หอวัง : สอบวันที่ 16, 17 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • ฤทธิยะวรรณาลัย : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที : สอบวันที่ 16, 17: ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • สุรศักดิ์มนตรี : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ และ ห้องสำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
 • มัธยมวัดธาตุทอง : สอบวันที่ 16, 17 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • มัธยมวัดสิงห์ : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • โพธิสารพิทยากร : สอบวันที่ 16, 17 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • ศึกษานารี : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • ชิโนรสวิทยาลัย : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • วัดนวลนรดิศ : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • บางปะกอกวิทยาคม : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน : สอบวันที่ 16, 17 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • โรงเรียนบางกะปิ : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • เศรษฐบุตรบำเพ็ญ : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดกาญจนบุรี

 • วิสุทธรังษี : สอบวันที่ 16, 17 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • กาญจนานุเคราะห์ : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดกาฬสินธุ์

 • กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดกำแพงเพชร

 • กำแพงเพชรพิทยาคม : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดขอนแก่น

 • ชุมแพศึกษา : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • รร.เมืองพลพิทยาคม : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • แก่นนครวิทยาลัย : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • ขอนแก่นวิทยายน : สอบวันที่ 16, 17 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • กัลยาณวัตร : สอบวันที่ 16, 17 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดจันทบุรี

 • เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดฉะเชิงเทรา

 • เบญจมราชรังสฤษฎิ์ : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดเชียงราย

 • ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • สามัคคีวิทยาคม : สอบวันที่ 16, 17 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดเชียงใหม่

 • กาวิละวิทยาลัย : สอบวันที่ 16, 17 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ และ ห้องสำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
 • ยุพราชวิทยาลัย : สอบวันที่ 16, 17 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ และ ห้องสำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
 • วัฒโนทัยพายัพ : สอบวันที่ 16, 17 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ และ ห้องสำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
 • วารีเชียงใหม่ : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ และ ห้องสำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
 • นวมินทราชูทิศ พายัพ : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ และ ห้องสำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดชลบุรี

 • โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร : สอบวันที่ 16, 17 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • ชลกันยานุกูล : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • ชลราษฎรอำรุง : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • สาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา : สอบวันที่ 16, 17 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • โรงเรียนศรีราชา : สอบวันที่ 16, 17 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดชัยนาท

 • ชัยนาทพิทยาคม : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดชัยภูมิ

 • ชัยภูมิภักดีชุมพล : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดชุมพร

 • ศรียาภัย : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดตรัง

 • สภาราชินี จังหวัดตรัง : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดตราด

 • ตราษตระการคุณ : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดตาก

 • ตากพิทยาคม : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • สรรพวิทยาคม : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดนครนายก

 • นครนายกวิทยาคม : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดนครปฐม

 • พระปฐมวิทยาลัย : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • ราชินีบูรณะ : สอบวันที่ 16, 17 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • ศรีวิชัยวิทยา : สอบวันที่ 16, 17 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • วัดไร่ขิงวิทยา : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดนครพนม

 • ปิยะมหาราชาลัย : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดนครราชสีมา

 • บุญวัฒนา : สอบวันที่ 16, 17 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • ราชสีมาวิทยาลัย : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • สุรนารีวิทยา : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดนครศรีธรรมราช

 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดนครสวรรค์

 • โรงเรียนนครสวรรค์ : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดนนทบุรี

 • เทพศิรินทร์ นนทบุรี : สอบวันที่ 16, 17 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • โรงเรียนปากเกร็ด : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี : สอบวันที่ 16, 17 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • วัดเขมาภิรตาราม : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดนราธิวาส

 • มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดน่าน

 • สตรีศรีน่าน : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ และ ห้องสำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดบึงกาฬ

 • โรงเรียนบึงกาฬ : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดบุรีรัมย์

 • บุรีรัมย์พิทยาคม : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดปทุมธานี

 • ปทุมวิไล : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี : สอบวันที่ 16, 17 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • ธัญบุรี : สอบวันที่ 16, 17 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • สายปัญญารังสิต : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • ประจวบวิทยาลัย : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดปราจีนบุรี

 • ปราจิณราษฎรอำรุง : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดปัตตานี

 • เดชะปัตตนยานุกูล : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดพิจิตร

 • พิจิตรพิทยาคม : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดเพชรบุรี

 • เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดเพชรบูรณ์

 • เพชรพิทยาคม : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • หล่มสักวิทยาคม : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • อยุธยาวิทยาลัย : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดแพร่

 • นารีรัตน์จังหวัดแพร่ : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ และ ห้องสำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดพิษณุโลก

 • มหาวิทยาลัยนเรศวร : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดพะเยา

 • พะเยาพิทยาคม : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ และ ห้องสำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดพังงา

 • ดีบุกพังงาวิทยายน : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดพัทลุง

 • โรงเรียนพัทลุง : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดภูเก็ต

 • ภูเก็ตวิทยาลัย : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดมหาสารคาม

 • ผดุงนารี : สอบวันที่ 16, 17 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • สารคามพิทยาคม : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ และ ห้องสำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดมุกดาหาร

 • โรงเรียนมุกดาหาร : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ และ ห้องสำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดยโสธร

 • ยโสธรพิทยาคม : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดยะลา

 • คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ และ ห้องสำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
 • สตรียะลา : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดระนอง

 • พิชัยรัตนาคาร : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดระยอง

 • ระยองวิทยาคม : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • โรงเรียนวัดป่าประดู่ : สอบวันที่ 16, 17 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดราชบุรี

 • เบญจมราชูทิศ ราชบุรี : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • ราชโบริกานุเคราะห์ : สอบวันที่ 16, 17 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดร้อยเอ็ด

 • ร้อยเอ็ดวิทยาลัย : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ และ ห้องสำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
 • สตรีศึกษา : สอบวันที่ 16, 17 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดลพบุรี

 • พิบูลวิทยาลัย : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดเลย

 • เลยพิทยาคม : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดลำปาง

 • บุญวาทย์วิทยาลัย : สอบวันที่ 16, 17 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ และ ห้องสำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
 • ลำปางกัลยาณี : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ และ ห้องสำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดลำพูน

 • ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ และ ห้องสำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดศรีสะเกษ

 • ศรีสะเกษวิทยาลัย : สอบวันที่ 16, 17 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • สตรีสิริเกศ : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดสกลนคร

 • สกลราชวิทยานุกูล : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดสงขลา

 • มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • หาดใหญ่วิทยาลัย : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดสิงห์บุรี

 • สิงห์บุรี : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดสตูล

 • พิมานพิทยาสรรค์ : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดสมุทรปราการ

 • เทพศิรินทร์สมุทรปราการ : สอบวันที่ 16, 17 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • สตรีสมุทรปราการ : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • โรงเรียนสมุทรปราการ : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดสมุทรสงคราม

 • ถาวรานุกูล : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดสมุทรสาคร

 • สมุทรสาครบูรณะ : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดสระแก้ว

 • โรงเรียนอรัญประเทศ : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดสระบุรี

 • สระบุรีวิทยาคม : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ และ ห้องสำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดสุโขทัย

 • สุโขทัยวิทยาคม : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดสุพรรณบุรี

 • กรรณสูตศึกษาลัย : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • สงวนหญิง : สอบวันที่ 16, 17 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดสุรินทร์

 • สุรวิทยาคาร : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • โรงเรียนสุราษฎร์ธานี : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดหนองคาย

 • ปทุมเทพวิทยาคาร : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดหนองบัวลำภู

 • หนองบัวพิทยาคาร : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดอำนาจเจริญ

 • โรงเรียนอำนาจเจริญ : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดอุดรธานี

 • สตรีราชินูทิศ : สอบวันที่ 16, 17 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • อุดรพิทยานุกูล : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดอุตรดิตถ์

 • อุตรดิตถ์ดรุณี : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดอุทัยธานี

 • อุทัยวิทยาคม : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดอุบลราชธานี

 • นารีนุกูล : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • เบ็ญจะมะมหาราช : สอบวันที่ 16, 17 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ
 • ลือคำหาญวารินชำราบ : สอบวันที่ 16, 17 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

สนามสอบ A-Level 67 จังหวัดอ่างทอง

 • สตรีอ่างทอง : สอบวันที่ 16, 17, 18 : ประเภทห้องสอบ – ห้องสอบกระดาษ

 

ทั้งหมดที่พี่ได้กล่าวไปข้างต้น เป็นสนามสอบ A-Level 67 ของทั้ง 77 จังหวัด ที่กำลังจะมีการสอบกันในวันที่ 16-17-18 มี.ค. 67 นี้ น้อง ๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ mytcas และข้อสำคัญเลยก็คือน้อง ๆ ควรจะต้องวางแผนในการเดินทางไปสอบให้ทันเวลา ซึ่งทางที่ดีควรไปก่อนเวลาสอบสักประมาณ 30 นาที – 1 ชั่วโมง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบ และท้ายที่สุดก็คงจะต้องขออวยพรให้น้อง ๆ โชคดีในการสอบ A-Level 67 ได้คะแนนตามที่ใจหวัง ได้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ต้องการ อีกทั้งอย่าลืมเข้ามาค้นหาหอพักใกล้มหาวิทยาลัยได้ที่ Renthub เว็บไซต์ค้นหาหอพักอันดับ 1 ของประเทศไทย

ดาวน์โหลด Renthub App เพื่อให้การค้นหาหอพักของคุณเป็นเรื่องง่ายๆ เพียงแค่ปลายนิ้วได้ที่ > คลิก (รองรับทั้งระบบ IOS และ Android)

RELATED ARTICLES

เช็คได้ที่นี่ กำหนดการ-เงื่อนไข สอบ ก.พ.67

เช็คได้ที่นี่ กำหนดการ-เงื่อนไข สอบ ก.พ.67

ในวันนี้ทีมงาน Renthub ก็ได้รวบรวมและสรุปข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการสอบ ก.พ. 67 มาไว้ในบทความนี้เรียบร้อยแล้ว

โพสต์เมื่อ21 July 2024
เลือกเรียนคณะอะไรดีถึงจะได้เงินเดือนสูงจบมาแล้วมีงานทำ

เลือกเรียนคณะอะไรดีถึงจะได้เงินเดือนสูงจบมาแล้วมีงานทำ

วิชานั้นเรียนสนุก วิชานี้ก็ดี แล้วจะเลือกเรียนคณะอะไรดีล่ะ? คำถามชวนสงสัยอยากเลือกเรียนคณะอะไรดีถึงจะได้เงินเดือนสูง จบมามีงานทำ จากสถิติจำนวนนักศึกษาเมื่อดูแยกย่อยเป็นรายคณะ ปีการศึกษา 2563-2565 พบว่า 3 อันดับคณะที่มีผู้เรียนมากที่สุดคือคณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ วันนี้ Renthub เลยอยากจะมาแชร์อาชีพหรือสายงานของทั้ง 3 คณะนี้ หลายๆ คณะเมื่อเรียนจบแล้วมีงานรออยู่กว่า 99% ไปดูกันเลย

โพสต์เมื่อ16 July 2024

POPULAR ARTICLE

รวมปฏิทินกำหนดการวันรับปริญญาของมหาวิทยาลัยช่วงเดือน ก.ย. 2566 - ก.พ. 2567

รวมปฏิทินกำหนดการวันรับปริญญาของมหาวิทยาลัยช่วงเดือน ก.ย. 2566 - ก.พ. 2567

โพสต์เมื่อ18 September 2023
Renthub Logo

บริษัท ซิมเปิ้ล มีเดีย จํากัด
เลขที่ 242, 244, 246 ชั้น 2 ห้องเลขที่ A210A ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02-105-4287

COPYRIGHT © 2024, ZIMPLE MEDIA CO.,LTD, ALL RIGHTS RESERVED.

FOLLOW UP

Facebook
Line
Youtube
Instagram
Instagram
Instagram