Renthub Logo
Home Icon

ปิดจบทุกข้อสงสัย TCAS คืออะไร ? สอบที่ไหน ? ยื่นคะแนนอย่างไร ?

BY
Vivian B.
โพสต์เมื่อ
18 June 2024
ปิดจบทุกข้อสงสัย TCAS คืออะไร ? สอบที่ไหน ? ยื่นคะแนนอย่างไร ?

สำหรับน้อง ๆ ม.6 ที่กำลังจะก้าวเข้าสู้รั้วมหาวิทยาลัย พี่ก็เชื่อเหลือเกินค่ะว่าน้อง ๆ คงจะได้ยินคำว่า “TCAS” กันมาบ้างแล้ว แต่ยังไม่รู้ว่า TCAS คืออะไร ? สอบที่ไหน ? ยื่นคะแนนอย่างไร ? หรือ TCAS มีความสำคัญอย่างไรต่อการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ? ฯลฯ เรียกได้ว่าสารพัดคำถามเกี่ยวกับ TCAS เพราะฉะนั้นในวันนี้พี่จะขอมาปิดจบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับ TCAS ให้น้อง ๆ เองค่ะ และถ้าพร้อมแล้ว เราไปพบกับข้อมูลที่น่าสนใจนี้พร้อม ๆ กันเลย

 

TCAS คืออะไร ?

TCAS มีชื่อย่อมาจากคำว่า Thai University Central Admission System ซึ่ง TCAS คือ ระบบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย หรือเปรียบเสมือนพื้นที่กลางที่ทางมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จะเข้าระบบมาเพื่อรับสมัครน้อง ๆ นักเรียน และน้อง ๆ ก็สามารถเข้ามาหามหาวิทยาลัยที่ต้องการได้เช่นกันค่ะ ทั้งนี้น้อง ๆ จะต้องทำการลงทะเบียน myTCAS เพื่อเข้าสู่ระบบก่อนนะคะ ถึงจะมีสิทธิ์ในการยื่นคะแนนเพื่อเข้าศึกษาต่อตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อีกทั้งผู้ที่สามารถลงทะเบียน myTCAS ได้ จะต้องเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไปนะคะ สำหรับ TCAS67 แบ่งการรับออกเป็น 4 รอบ ซึ่งประกอบไปด้วย...

รอบที่ 1 รอบ Portfolio (ใช้แฟ้มสะสมผลงาน)

รอบ Portfolio เป็นการรับนักเรียน โดยเน้นคัดเลือกจากคุณสมบัติ, แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio), เกรดเฉลี่ย (GPAX) หรือคุณสมบัติอื่น ๆ ที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด เช่น จำนวนผลงาน, ประเภทของผลงาน, ระดับการแข่งขันของผลงาน ฯลฯ อีกทั้งรอบ Portfolio ยังสามารถยื่นสมัครได้มากกว่า 1 มหาวิทยาลัย แต่การยืนยันสิทธิ์นั้น จะสามารถยืนยันได้ 1 ที่เท่านั้นค่ะ

 • ใช้เกรดกี่เทอม ? : 4 - 5 เทอม
 • องค์ประกอบ/คะแนนที่ใช้คัดเลือก : Portfolio, GPAX, GPA, คะแนนทดสอบทางภาษา, ความสามารถพิเศษ, สอบสัมภาษณ์, คะแนนสอบอื่น ๆ ที่คณะกำหนด
 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร : 100 บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย
 • วิธีการสมัคร : สมัครโดยตรงผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รอบที่ 2 รอบ Quota (รอบโควตา)

รอบโควตา จะเน้นการรับสมัครนักเรียนที่มีคุณสมบัติเฉพาะ เช่น กลุ่มนักเรียนในเขตพื้นที่ กลุ่มนักเรียนในโควตาโรงเรียน กลุ่มนักเรียนในภูมิภาค หรือ กลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จะใช้คะแนนสอบส่วนกลางที่ ทปอ. เป็นผู้จัดสอบ เช่น TGAT/TPAT A-Level หรือ มหาวิทยาลัยจัดสอบวิชาเฉพาะของตนเอง รวมถึงอาจมีการใช้ GPAX และ GPA 6 เทอม ยังถือเป็นรอบที่มีเกณฑ์คัดเลือกที่หลากหลาย เพราะมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดเกณฑ์คัดเลือกเองเพื่อให้ได้นักเรียนที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด

 • ใช้เกรดกี่เทอม ? : 6 เทอม
 • องค์ประกอบ/คะแนนที่ใช้คัดเลือก : GPAX, GPA, TGAT/TPAT, A-Level, วิชาเฉพาะของมหาวิทยาลัย, ความสามารถพิเศษ, สอบสัมภาษณ์, คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ
 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร : 200 บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย
 • วิธีการสมัคร : สมัครโดยตรงผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รอบที่ 3 รอบ Admission (รอบแอดมิชชั่น)

รอบ Admission เป็นรอบสำคัญที่ทางมหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ทั่วประเทศ รวมทั้ง กสพท. จะเปิดรับสมัครพร้อมกัน ผ่านระบบกลาง ทปอ. ที่เว็บไซต์ myTCAS โดยกำหนดการรับจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่งจำนวนที่เปิดรับในรอบนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากในรอบ 1 และ 2 มหาวิทยาลัยนั้น ๆ ได้จำนวนนักเรียนไม่ครบ ก็มีโอกาสที่จะเปิดรับเพิ่มในรอบที่ 3

ปัจจุบัน เกณฑ์รอบ Admission จะเป็นเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเอง โดยจะเลือกใช้คะแนนจากข้อสอบกลาง TGAT/TPAT และ A-Level ตามสัดส่วนค่าน้ำหนักที่มหาวิทยาลัยต้องการ ดังนั้นสาขาเดียวกันแต่ต่างมหาวิทยาลัยก็อาจจะใช้เกณฑ์ไม่เหมือนกันก็ได้ โดยในการรับสมัครผู้สมัครแต่ละรายสามารถเลือกได้สูงสุด 10 อันดับ (แบบเรียงอันดับ) โดยสามารถเลือก กสพท. รวมกับคณะอื่น ๆ ได้ด้วย

 • ใช้เกรดกี่เทอม ? : 6 เทอม
 • องค์ประกอบ/คะแนนที่ใช้คัดเลือก : GPAX/GPA,TGAT/TPAT, A-Level, วิชาเฉพาะของมหาวิทยาลัย

รอบที่ 4 รอบ Direct Admission (รอบรับตรงอิสระ)

รอบ 4 Direct Admission หรือ รับตรงอิสระ เป็นรอบที่มหาวิทยาลัยเปิดรับเองหลังจากประกาศผลการคัดเลือกในรอบ 3 Admission แล้ว ซึ่งเกณฑ์คัดเลือก อาจเหมือนหรือแตกต่างจากรอบก่อน ๆ ก็ได้ เน้นรับกลุ่มนักเรียนที่ยังไม่ผ่านการคัดเลือกรอบต่าง ๆ หรือ นักเรียนที่สละสิทธิ์เพื่อมารอรอบถัดไป

ในทุก ๆ ต้นปีการศึกษา มหาวิทยาลัยหลาย ๆ แห่งจะยังไม่กำหนดจำนวนที่นั่งในรอบนี้ จนกว่าจะรู้จำนวนที่นั่งที่ยังว่างอยู่จึงเปิดรับเพิ่มในรอบสุดท้าย ดังนั้นจึงเป็นรอบที่ไม่สามารถกำหนดได้ว่าในแต่ละปีจะมีคณะไหนเปิดรับบ้าง

 • ใช้เกรดกี่เทอม ? : 6 เทอม
 • องค์ประกอบ/คะแนนที่ใช้คัดเลือก : GPAX, GPA, TGAT/TPAT, A-Level, วิชาเฉพาะของมหาวิทยาลัย, Portfolio, สอบสัมภาษณ์
 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร : 200 บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย

*** TCAS แต่ละรอบมีจุดเด่นและรายละเอียดการรับสมัครที่แตกต่างกัน จำเป็นต้องศึกษาข้อมูลแต่ละรอบอย่างละเอียด

: ปิดจบทุกข้อสงสัย TGAT TPAT คืออะไรนะ ?

 

ใครสามารถสอบ TCAS67 ได้บ้างนะ ?

 • ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เช่น ปวช.
 • ผู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว หรือเทียบเท่า เช่น จบ ปวช. ปวส.
 • ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
 • ผู้ที่สอบ GED ผ่านอย่างน้อย 2 วิชา หรือกำลังศึกษา Grade 12 ในต่างประเทศ
 • ผู้ที่สอบ GED ผ่านแล้ว หรือจบการศึกษาจากต่างประเทศ

 

สนามสอบ TCAS มีที่ไหนบ้าง ?

ในแต่ละปีทางสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) จะเป็นผู้จัดสถานที่สอบตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งจะมีครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศไทย เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปสอบของน้อง ๆ นักเรียน ทั้งนี้น้อง ๆ สามารถเลือกรายวิชาที่ต้องการจะสอบและเลือกสนามสอบได้ตามสะดวก และสามารถเข้าไปเช็กสนามสอบในเว็บไซต์ MyTCAS ได้เลยโดยตรงค่ะ

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://tcas.in.th และ https://www.mytcas.com

 

เรียกได้ว่าถ้าอ่านบทความนี้จบ น้อง ๆ จะเข้าใจและรู้จักกับ TCAS เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน และไว้โอกาสหน้าพี่จะนำข้อมูลดี ๆ อะไรมาฝากอีก ก็สามารถติดตามได้ที่ Renthub Blog : บทความที่รวบรวมทุกเรื่องราวของชาวเด็กหอฯ

ดาวน์โหลด Renthub App เพื่อให้การค้นหาหอพักของคุณเป็นเรื่องง่าย ๆ เพียงแค่ปลายนิ้วได้ที่ > คลิก (รองรับทั้งระบบ IOS และ Android)

RELATED ARTICLES

อัปเดตคำอวยพรวันเกิดภาษาอังกฤษ ปี 2024

อัปเดตคำอวยพรวันเกิดภาษาอังกฤษ ปี 2024

การอวยพรวันเกิดไม่ว่าจะเป็นผ่านคำพูดหรือผ่านตัวอักษร เราก็เชื่อเหลือเกินค่ะว่า...เจ้าของวันเกิดจะต้องรู้สึกมีความสุขที่สุด เพราะการอวยพรวันเกิดถือได้ว่าเป็นการแสดงความรัก ความเอาใจใส่และความห่วงใยในรูปแบบหนึ่ง แต่มันจะดีกว่าไหม ถ้าเราเพิ่มเติมความพิเศษด้วยการอวยพรวันเกิดเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งในวันนี้เราก็มีคำอวยพรวันเกิดภาษาอังกฤษที่สามารถใช้ได้กับคุณพ่อคุณแม่ คนรัก เพื่อน หรือแม้แต่พี่น้อง พร้อมกับคำแปลภาษาไทยมาให้คุณได้เลือกใช้กันค่ะ

โพสต์เมื่อ23 July 2024
รวมรายชื่อ บริษัทเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ที่น่าเอาไว้ใต้หอพัก

รวมรายชื่อ บริษัทเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ที่น่าเอาไว้ใต้หอพัก

ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าการมีบริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญใต้หอพัก ได้กลายเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกอันดับต้น ๆ ที่ผู้เช่ามักจะถามหา ส่งผลให้เจ้าของหอพักอพาร์ทเม้นท์หลาย ๆ แห่ง เริ่มมองหาสิ่งอำนวยความสะดวกในส่วนนี้มาไว้บริเวณใต้หอพักกันเพิ่มมากขึ้น เพราะนอกจากกลุ่มลูกค้าหลักที่เป็นผู้เช่าแล้ว ผู้คนโดยรอบก็ยังถือได้ว่าเป็นลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งที่จะแวะเวียนมาใช้บริการเครื่องซักผ้าบริเวณใต้หอพักอีกด้วย ดังนั้นในวันนี้เราจึงได้รวบรวมรายชื่อบริษัทเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญที่น่าเอาไว้ใต้หอพักมาฝาก

โพสต์เมื่อ20 July 2024

POPULAR ARTICLE

รวมลิสต์ของจำเป็นของเด็กหอ ย้ายหอใหม่แล้วต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

รวมลิสต์ของจำเป็นของเด็กหอ ย้ายหอใหม่แล้วต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

โพสต์เมื่อ18 May 2023
Renthub Logo

บริษัท ซิมเปิ้ล มีเดีย จํากัด
เลขที่ 242, 244, 246 ชั้น 2 ห้องเลขที่ A210A ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02-105-4287

COPYRIGHT © 2024, ZIMPLE MEDIA CO.,LTD, ALL RIGHTS RESERVED.

FOLLOW UP

Facebook
Line
Youtube
Instagram