Renthub Logo
Home Icon

อากรแสตมป์ คืออะไร ? ต่างจากแสตมป์ไปรษณีย์อย่างไรนะ ?

BY
Natni P.
โพสต์เมื่อ
22 June 2024
อากรแสตมป์ คืออะไร ? ต่างจากแสตมป์ไปรษณีย์อย่างไรนะ ?

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหลาย ๆ คน ยังคงสับสนและสงสัยว่า “อากรแสตมป์” กับ “แสตมป์ไปรษณีย์” เกี่ยวข้องกันอย่างไร ? แสตมป์ทั้งสองแบบนี้เหมือนกันหรือไม่ ? ใช้แทนกันได้หรือเปล่า ? ฯลฯ ซึ่งความสงสัยที่เกิดขึ้นนี้ก็คงจะไม่แปลกอะไร เพราะเมื่อไหร่ที่กล่าวคำว่าแสตมป์ขึ้นมาผู้คนส่วนใหญ่ก็มักจะนึกถึงแสตมป์ที่เอาไว้แปะหน้าซองจดหมายก่อนส่ง แต่ในความเป็นจริงแล้ว อากรแสตมป์และแสตมป์ไปรษณีย์ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอย่างชัดเจน เพียงแค่มีชื่อเรียกคล้าย ๆ กันเท่านั้น และในวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นนี้กัน

 

อากรแสตมป์ คืออะไร ?

อากรแสตมป์ หรือตราสาร (Stamp Duty) คือ ภาษีประเภทหนึ่งอันเป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร ดำเนินการจัดเก็บในลักษณะของดวงแสตมป์ โดยกรมสรรพากรจะทำหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการจัดเก็บ อากรแสตมป์ใช้สำหรับติดบนเอกสารราชการและหนังสือสัญญาต่าง ๆ ซึ่งเอกสารใดก็ตามที่ทำการติดอากรแสตมป์จะสามารถใช้ในการยื่นเป็นหลักฐานในชั้นศาลได้

ทั้งนี้การเสียภาษีอากรแสตมป์ คือการซื้ออากรแสตมป์จากสรรพากรมาแปะติดเอาไว้ในสัญญาหรือเอกสารราชการตามที่กฎหมายกำหนด หากไม่ทำการติดแสตมป์ดังกล่าวอาจมีความผิดทางกฎหมายทั้งแพ่งและอาญา ส่วนสำหรับเอกสารที่ต้องทำการติดอากรแสตมป์มีทั้งหมด 28 ชนิดด้วยกัน ประกอบไปด้วย

 1. เอกสารเช่าที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง
 2. เอกสารโอนใบหุ้น หุ้นกู้ พันะบัตร และใบรับรองหนี้
 3. เอกสารการเช่าซื้อทรัพย์สิน
 4. เอกสารการจ้างทำของ
 5. เอกสารกู้ยืม เอกสารตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร
 6. เอกสารกรมธรรม์ประกันภัย
 7. เอกสารใบมอบอำนาจ
 8. เอกสารใบมอบฉันทะสำหรับให้ลงมติในที่ประชุมของบริษัท
 9. ตั๋วแลกเงินหรือตราสาร และตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตราสาร
 10. เอกสารบิลออฟเลดิง
 11. เอกสารใบหุ้น หรือใบหุ้นกู้ พันธบัตรของรัฐบาลใด ๆ ที่ขายในประเทศไทย
 12. เช็ค หรือหนังสือใด ๆ ที่ใช้แทนเช็ค
 13. ใบรับฝากเงินประเภทประจำของธนาคารโดยมีดอกเบี้ย
 14. เลคเตอร์ออฟเครดิต
 15. เช็คสำหรับผู้เดินทาง
 16. เอกสารใบรับรอง
 17. เอกสารจำนำ
 18. เอกสารการค้ำประกัน
 19. ใบรับรองของคลังสินค้า
 20. เอกสารคำสั่งให้ส่งมอบของ
 21. เอกสารตัวแทน
 22. เอกสารคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
 23. เอกสารคู่ฉบับ หรือคู่ฉีกแห่งตราสาร
 24. เอกสารหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทจำกัด
 25. เอกสารข้อบังคับของบริษัทจำกัดที่ส่งต่อนายทะเบียน
 26. เอกสารข้อบังคับใหม่ หรือสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
 27. เอกสารหนังสือสัญญาห้างหุ้นส่วน
 28. เอกสารใบรับ

จำนวนอากรแสตมป์จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอัตราของสัญญาหรือตราสารที่กำหนด ซึ่งแต่ละอันจะใช้ไม่เท่ากัน เช่น การเช่าที่ดินค่าอากรแสตมป์ เริ่มที่ 1 บาท หรือตั๋วแลกเงินค่าอากรแสตมป์ ฉบับละ 3 บาท เป็นต้น ทั้งนี้อากรแสตมป์ไม่ใช่ดวงตราไปรษณีย์ จึงไม่สามารถนำไปใช้ติดซองจดหมายได้

 

แสตมป์ไปรษณีย์ คืออะไร ?

แสตมป์ไปรษณีย์ หรือตราไปรษณียากร (Postage Stamp) คือ เอกสารที่ใช้ในการยืนยันว่าได้ชำระค่าบริการของทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว โดยการนำมาติดลงบนซองจดหมายแล้วมีตราที่ทำการไปรษณีย์ประทับเพื่อให้ทราบว่า...ฝากส่งที่ไหน วันเดือนปีใด เวลาไหน และการประทับตราที่ทำการไปรษณีย์จะต้องประทับบนตราไปรษณียากรให้คาบติดกับกระดาษซองจดหมาย เพื่อป้องกันแสตมป์หลุดหายไปจากซอง จะได้ทราบว่าจดหมายฉบับนี้ได้ชำระค่าแสตมป์แล้วหรือไม่ ทั้งนี้ลักษณะของแสตมป์ไปรษณีย์เป็นสี่เหลี่ยม มีขนาดและลวดลายที่หลากหลาย ซึ่งบางคนก็นิยมสะสมแสตมป์เป็นงานอดิเรก เพราะบางชุดที่ผลิตออกมาจะมีลวดลายเฉพาะ เช่น เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น

 

จากข้อมูลที่เราได้กล่าวไป คงพอจะทำให้คุณได้รู้กันแล้วว่าอากรแสตมป์และแสตมป์ไปรษณีย์มีความแตกต่างกันค่อนข้างที่จะชัดเจนในด้านของการใช้งาน คือ อากรแสตมป์เป็นภาษีประเภทหนึ่งที่สรรพากรจัดเก็บจากการทำสัญญาหรือเอกสารราชการ ทั้ง 28 ชนิดตามที่เราได้กล่าวไปเมื่อข้างต้น หากไม่ทำการติดอากรแสตมป์อาจจะมีความผิดทางกฎหมายทั้งแพ่งและอาญา และแสตมป์ไปรษณีย์เปรียบเสมือนใบเสร็จที่ชำระค่าฝากส่งทางไปรษณีย์ และไว้โอกาสหน้าเราจะนำข้อมูลดี ๆ อะไรมาฝากอีก คุณก็สามารถติดตามได้ที่ Renthub Blog บทความที่รวบรวมทุกเรื่องราวของชาวหอพักอพาร์ทเม้นท์

 

: ดาวน์โหลด Renthub App เพื่อให้การค้นหาหอพักของคุณเป็นเรื่องง่าย ๆ เพียงแค่ปลายนิ้วได้ที่ > คลิก (รองรับทั้งระบบ IOS และ Android)

RELATED ARTICLES

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อธุรกิจหอพัก อพาร์ทเม้นท์ (ข้อมูลอัปเดต เดือน ก.ค. 67)

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อธุรกิจหอพัก อพาร์ทเม้นท์ (ข้อมูลอัปเดต เดือน ก.ค. 67)

สำหรับผู้ประกอบการหอพัก อพาร์ทเม้นท์ ไม่ว่าจะเพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจหรือทำมานานแล้วอาจกำลังหาสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยในปี 2567 อยู่ ในวันนี้ทีมงาน Renthub ก็ได้รวบรวมข้อมูลอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อธุรกิจหอพัก อพาร์ทเม้นท์ (ข้อมูลอัปเดต เดือน ก.ค. 67) มาฝาก

โพสต์เมื่อ19 July 2024
แคชเชียร์เช็คคืออะไร ? ขึ้นเงินที่ไหนได้บ้าง ?

แคชเชียร์เช็คคืออะไร ? ขึ้นเงินที่ไหนได้บ้าง ?

การใช้แคชเชียร์เช็คก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่นักธุรกิจส่วนใหญ่เลือกใช้ และก็ปฏิเสธอีกไม่ได้เช่นกันว่าหลาย ๆ คน ยังไม่รู้จักว่าแคชเชียร์เช็คคืออะไร ? ต่างจากการเซ็นต์เช็คแบบธรรมดาหรือไม่ ? และสามารถนำแคชเชียร์เช็คไปขึ้นเงินได้ที่ไหน ? ซึ่งในวันนี้เราจึงจะขอพาคุณไปทำความรู้จักกับ “แคชเชียร์เช็ค” กัน

โพสต์เมื่อ10 July 2024

POPULAR ARTICLE

"กฎหมายเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟ" ในอพาร์ทเม้นท์ เรื่องสำคัญที่ผู้เช่าต้องรู้!
Renthub Logo

บริษัท ซิมเปิ้ล มีเดีย จํากัด
เลขที่ 242, 244, 246 ชั้น 2 ห้องเลขที่ A210A ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02-105-4287

COPYRIGHT © 2024, ZIMPLE MEDIA CO.,LTD, ALL RIGHTS RESERVED.

FOLLOW UP

Facebook
Line
Youtube
Instagram