Renthub Logo
Home Icon

โอนที่ดินให้ลูกเพื่อสร้างหอพัก/อพาร์ทเม้นท์ต้องทำอย่างไร ?

BY
Natni P.
โพสต์เมื่อ
27 January 2023
โอนที่ดินให้ลูกเพื่อสร้างหอพัก/อพาร์ทเม้นท์ต้องทำอย่างไร ?

สำหรับใครที่มีที่ดินเปล่าและต้องการโอนที่ดินให้ลูกเพื่อนำไปสร้างหอพัก/อพาร์ทเม้นท์ แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี ? เราก็คงจะพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำเลยว่าบทความนี้ก็คงจะกลายเป็นประโยชน์ให้แก่คุณได้อย่างแน่นอน เพราะว่าทางทีมงาน Renthub ได้รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนที่ดินให้ลูกเพื่อใช้ในการสร้างหอพัก/อพาร์ทเม้นท์ พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดินปี 2566 ฉบับอัปเดตมาฝาก ดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปพบกับรายละเอียดการโอนที่ดินให้กับลูกพร้อมๆ กันเลย

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการโอนที่ดินให้ลูก

สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ในการโอนที่ดินให้กับลูกนั้น เราจะขอแบ่งออกเป็น 4 กรณี ซึ่งประกอบไปด้วย

1.มาโอนที่ดินพร้อมกันทั้งพ่อและแม่

 • โฉนดที่ดิน
 • บัตรประชาชนของพ่อและแม่
 • ทะเบียนบ้านของพ่อและแม่
 • ใบจดทะเบียนสมรส

2.มาโอนที่ดินคนเดียว

ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง(ไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือแม่)ไม่สะดวกมาโอนที่ดินให้กับลูก ผู้ที่มาดำเนินเรื่องจะต้องมีเอกสารของอีกฝ่ายมาด้วย

 • สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือยินยอมคู่สมรสทำนิติกรรมของผู้ที่ไม่มายื่นเอกสาร

3.เอกสารของลูกที่จะไปรับมอบที่ดิน

 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน

4.หากลูกไม่สะดวกไปรับมอบที่ดินด้วยตนเอง

ในกรณีที่ลูกไม่สะดวกไปรับมอบที่ดินด้วยตนเอง และจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินเรื่องแทน จะต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
 • บัตรประชาชนและทำเบียนบ้านของผู้ที่มาทำเรื่องแทน
 • ใบมอบอำนาจกรมที่ดิน (ท.ด.21) เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการโอน

ค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดินให้กับลูก

สำหรับค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินให้กับลูกนั้น จะถูกแบ่งออกเป็น 2 กรณี ประกอบไปด้วย...

1.ค่าธรรมเนียมโอนที่ดินให้ลูกที่ชอบด้วยกฎหมาย

ในกรณีที่พ่อและแม่จดทะเบียนสมรสกันและต้องการ “ยกที่ดินให้แก่ลูกที่ชอบด้วยกฎหมาย” จะต้องเสียภาษีโอนที่ดิน 2566 โดยมีค่าโอนที่ดินดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 0.5% จากราคาประเมิน
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.5% จากราคาประเมิน
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5% จากราคาประเมิน (เฉพาะส่วนที่เกิน 20 ล้านบาท)

2.ค่าธรรมเนียมโอนที่ดินให้ลูกที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ในกรณีพ่อและแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน หรือฝ่ายพ่อไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรแต่กำเนิด แล้วฝ่ายพ่อต้องการยกที่ดินให้แก่ลูกที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะต้องเสียค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน 2566 และมีค่าโอนที่ดินดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 0.5% จากราคาประเมิน
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.5% หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% จากราคาประเมิน
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามขั้นบันไดจากราคาประเมิน หักค่าใช้จ่ายได้ 50%

กรณีนี้ยังได้เสียธรรมเนียมการโอนเพียง 0.5% แต่จะต้องเสียภาษีเงินได้ตามขั้นบันได และถ้าถือครองไม่เกิน 5 ปี หรือมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่เกิน 1 ปี ก็จะเข้าข่ายต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะด้วย

บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายคือใคร ?

บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย คือ บุตรที่กฎหมายรับรองและมีสิทธิหน้าที่ต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งยังสามารถใช้สิทธิ์ที่มีเรียกร้องหรือยืนยันต่อบุคคลอื่นได้

*** ในทางกฎหมายถือว่าบุตรเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของมารดาเสมอ ไม่ว่ามารดานั้นจะมีคู่สมรสหรือไม่ เพราะถือว่าเป็นผู้อุ้มท้องและให้กำเนิด ***

ขั้นตอนการโอนที่ดินให้ลูกโดยชอบทางกฎหมาย

 1. ให้คุณไปยังกรมที่ดินเพื่อดำเนินเรื่อง ทั้งนี้คุณสามารถ “จองคิวโอนที่ดินทางออนไลน์” ผ่านแอพพลิเคชั่น e-QLands
 2. หยิบบัตรคิวเพื่อรอตรวจเอกสารกับทางเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ หรือหยิบใบคำขอพร้อมแนบเอกสารที่คุณได้เตรียมมา
 3. ยื่นเอกสารต่างๆ พร้อมใบคำขอให้แก่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อทำการตรวจสอบว่าเอกสารครบถ้วนหรือไม่ ซึ่งถ้าเอกสารครบถ้วนทางเจ้าหน้าที่ก็จะให้คิวไปดำเนินเรื่องต่อที่ฝ่ายชำนาญงาน
 4. สำหรับการยื่นเรื่องกับฝ่ายชำนาญงานนั้น จะมีขั้นตอนการลงลายมือของทั้งผู้โอนและผู้รับ พร้อมกับการประเมินราคาที่ดินและการคิดค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้คุณไปชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน
 5. หลังจากคุณได้ทำการชำระเงินที่ฝ่ายการเงินแล้ว ให้คุณนำใบเสร็จไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายชำนาญงาน โดยใบสีฟ้าพ่อและแม่จะต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน ส่วนใบสีเหลืองทางเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้เก็บไว้
 6. จากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายชำนาญงานจะพิมพ์ข้อมูลสลักหลังโฉนดและยื่นให้คุณตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ ? และถ้าทุกอย่างเรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จสิ้นการโอนที่ดินให้กับลูก และที่ดินผืนนั้นก็จะกลายเป็นของลูกอย่างสมบูรณ์แบบ

จากข้อมูลที่เราได้กล่าวไปเมื่อข้างต้น คุณก็คงจะรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่า “การโอนที่ดินให้กับลูกเพื่อสร้างหอพัก/อพาร์ทเม้นท์” นั้น มันไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากอะไรเลย และไว้โอกาสหน้าทางทีมงาน Renthub จะนำข้อมูลดีๆ อะไรมาฝากคุณอีก คุณก็สามารถติดตามพวกเราได้ที่ Renthub Blog : บทความสำหรับชาวหอพัก/อพาร์ทเม้นท์

ทั้งนี้เจ้าของหอพัก/อพาร์ทเม้นท์สามารถตอบลูกค้าได้แบบ Realtime และเลื่อนประกาศได้ง่ายๆ ผ่านทางแอพพลิเคชั่น “Renthub Manager App” สามารถดาวน์โหลดได้ที่ > คลิก (รองรับทั้งระบบ IOS และ Android)

RELATED ARTICLES

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อธุรกิจหอพัก อพาร์ทเม้นท์ (ข้อมูลอัปเดต เดือน ก.ค. 67)

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อธุรกิจหอพัก อพาร์ทเม้นท์ (ข้อมูลอัปเดต เดือน ก.ค. 67)

สำหรับผู้ประกอบการหอพัก อพาร์ทเม้นท์ ไม่ว่าจะเพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจหรือทำมานานแล้วอาจกำลังหาสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยในปี 2567 อยู่ ในวันนี้ทีมงาน Renthub ก็ได้รวบรวมข้อมูลอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อธุรกิจหอพัก อพาร์ทเม้นท์ (ข้อมูลอัปเดต เดือน ก.ค. 67) มาฝาก

โพสต์เมื่อ19 July 2024
แคชเชียร์เช็คคืออะไร ? ขึ้นเงินที่ไหนได้บ้าง ?

แคชเชียร์เช็คคืออะไร ? ขึ้นเงินที่ไหนได้บ้าง ?

การใช้แคชเชียร์เช็คก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่นักธุรกิจส่วนใหญ่เลือกใช้ และก็ปฏิเสธอีกไม่ได้เช่นกันว่าหลาย ๆ คน ยังไม่รู้จักว่าแคชเชียร์เช็คคืออะไร ? ต่างจากการเซ็นต์เช็คแบบธรรมดาหรือไม่ ? และสามารถนำแคชเชียร์เช็คไปขึ้นเงินได้ที่ไหน ? ซึ่งในวันนี้เราจึงจะขอพาคุณไปทำความรู้จักกับ “แคชเชียร์เช็ค” กัน

โพสต์เมื่อ10 July 2024

POPULAR ARTICLE

"กฎหมายเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟ" ในอพาร์ทเม้นท์ เรื่องสำคัญที่ผู้เช่าต้องรู้!
Renthub Logo

บริษัท ซิมเปิ้ล มีเดีย จํากัด
เลขที่ 242, 244, 246 ชั้น 2 ห้องเลขที่ A210A ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02-105-4287

COPYRIGHT © 2024, ZIMPLE MEDIA CO.,LTD, ALL RIGHTS RESERVED.

FOLLOW UP

Facebook
Line
Youtube
Instagram
Instagram
Instagram